Преподаватели

Панайот Солаков

Курсове: Софтуерно тестване

- Мениджър Quality Assurance в Soft Academy
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“

- Мениджър Quality Assurance в Soft Academy
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“

Елмир Маринов

Курсове: Софтуерно тестване

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Quality Assurance Automation Expert в Unicredit Bulbank
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит с преподавателска дейност с програмиране за деца
- Магистър по специалности „Бизнес информатика” и „Управление на киберсигурността” към УНСС
- Бакалавър по специалност „Бизнес информатика и комуникации“ към УНСС
- Възпитаник на Soft Academy от курса по Софтуерно Тестване през 2020г.

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Quality Assurance Automation Expert в Unicredit Bulbank
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит с преподавателска дейност с програмиране за деца
- Магистър по специалности „Бизнес информатика” и „Управление на киберсигурността” към УНСС
- Бакалавър по специалност „Бизнес информатика и комуникации“ към УНСС
- Възпитаник на Soft Academy от курса по Софтуерно Тестване през 2020г.

Момчил Люцканов

Курсове: Софтуерно тестване

- 15+ години опит в сферата на Quality Assurance
- 4+ години опит като преподавател
- Към момента QA Manager в SpinUp Digital
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“

- 15+ години опит в сферата на Quality Assurance
- 4+ години опит като преподавател
- Към момента QA Manager в SpinUp Digital
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“

Стефан Георгиев

Курсове: Софтуерно тестване

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

Георги Казанджиев

Курсове: Софтуерно тестване

- Бакалавърска степен по специалност “Компютърни системи и технологии” към ТУ-София, Филиал Пловдив
- 15+ години опит като Quality Assurance Engineer
- Head of QA | Director of technology в Prime Holding JSC
- 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
- Сертифициран по “ISTQB Certified Tester - Foundation level”
- Сертифициран по “6231 Maintaining a Microsoft SQL server 2008 R2 Database”

- Бакалавърска степен по специалност “Компютърни системи и технологии” към ТУ-София, Филиал Пловдив
- 15+ години опит като Quality Assurance Engineer
- Head of QA | Director of technology в Prime Holding JSC
- 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
- Сертифициран по “ISTQB Certified Tester - Foundation level”
- Сертифициран по “6231 Maintaining a Microsoft SQL server 2008 R2 Database”

Костадин Бодуров

Курсове: Софтуерно тестване

- 5+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Senior Quality Assurance Specialist в Prime Holding JSC
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит в сферата на тестването с yеб базиран софтуер, REST Services, бази данни и тестване ETL процеси(Oracle)
- Бакалавър по специалност „Икономика на туризма“ към КИА-Пловдив

- 5+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Senior Quality Assurance Specialist в Prime Holding JSC
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит в сферата на тестването с yеб базиран софтуер, REST Services, бази данни и тестване ETL процеси(Oracle)
- Бакалавър по специалност „Икономика на туризма“ към КИА-Пловдив

Калоян Гинчев

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавър – Инженер по Специалност „Комуникационна техника и технологии“, Технически Университет – София
– Педагогическо образование профил Математика, ПУ „Паисий Хилендарски“
– 10+ години в Сферата на Quality Assurance
– 2 години опит в тестването на hardware
– 8 години опит с преподавателска дейност
– Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Понастоящем Senior QA в Pokerstars Bulgaria

– Бакалавър – Инженер по Специалност „Комуникационна техника и технологии“, Технически Университет – София
– Педагогическо образование профил Математика, ПУ „Паисий Хилендарски“
– 10+ години в Сферата на Quality Assurance
– 2 години опит в тестването на hardware
– 8 години опит с преподавателска дейност
– Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Понастоящем Senior QA в Pokerstars Bulgaria

Калина Люцканова

Курсове: Софтуерно тестване

- 7+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента QA Technical Lead в SBTech Bulgariа
- Сертифицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Магистър по специалност „Кризи конфликти и дипломация в световната история XVI-XXI век“ към СУ „Св. Климент Охридски“
- Бакалавър по специалност „История“ към СУ „Св. Климент Охридски“

- 7+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента QA Technical Lead в SBTech Bulgariа
- Сертифицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Магистър по специалност „Кризи конфликти и дипломация в световната история XVI-XXI век“ към СУ „Св. Климент Охридски“
- Бакалавър по специалност „История“ към СУ „Св. Климент Охридски“

Елизабет Шолева

Курсове: Софтуерно тестване

- 5+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Senior QA в DraftKings
- Сертификати по QA Basics, Java Basics, Automation testing, Web service testing
- Завършила "Компютърна техника и технологии" в СПГЕ "Джон Атанасов" и "Телекомуникации" в НБУ

- 5+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Senior QA в DraftKings
- Сертификати по QA Basics, Java Basics, Automation testing, Web service testing
- Завършила "Компютърна техника и технологии" в СПГЕ "Джон Атанасов" и "Телекомуникации" в НБУ

Светослав Христев

Курсове: Софтуерно тестване

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента QA Mentor at Adastra Bulgaria
- Опит с менторство преподавателска дейност
- Опит в сферата на тестването на бази данни и тестване ETL процеси (Oracle)
- Бакалавър по Електротехника в ТУ-София филиал Пловдив

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента QA Mentor at Adastra Bulgaria
- Опит с менторство преподавателска дейност
- Опит в сферата на тестването на бази данни и тестване ETL процеси (Oracle)
- Бакалавър по Електротехника в ТУ-София филиал Пловдив

Иван Кюлев

Курсове: Софтуерно тестване

- 8+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента работи като Quality Assurance Engineer в PayMan Group
- Тийм лидер, ментор и трейнър
- Опит в тестването с различни домейни като e-commerce, healthcare, finance, sports betting
- Опит с functional и non-functional testing (visual, performance, load, etc.) на различни front-end и back-end технологии

- 8+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента работи като Quality Assurance Engineer в PayMan Group
- Тийм лидер, ментор и трейнър
- Опит в тестването с различни домейни като e-commerce, healthcare, finance, sports betting
- Опит с functional и non-functional testing (visual, performance, load, etc.) на различни front-end и back-end технологии

Иво Бояджиев

Курсове: Софтуерно тестване

- 8+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Понастоящем работи като Senior QA Lead в Estafet
- Сертифициран ISTQB Advanced Level Test Manager, Advanced Level Technical Test Analyst, Advanced Level Security Tester
- Магистър "Компютърни Технологии" МГУ София
- Магистър "Управление на проекти" УНСС

- 8+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Понастоящем работи като Senior QA Lead в Estafet
- Сертифициран ISTQB Advanced Level Test Manager, Advanced Level Technical Test Analyst, Advanced Level Security Tester
- Магистър "Компютърни Технологии" МГУ София
- Магистър "Управление на проекти" УНСС

Йоана Лалова

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ София, филиал Пловдив
– Над 4 години професионален опит в сферата на Quality Assurance
– Понастоящем Senior QA Analyst в MentorMate Bulgaria
– Лектор във вътрешната академия на MentorMate Bulgaria
– Сертифициран Scrum Master - Professional Scrum Master I
– Сертификат за английски език - TOEFL

– Бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ София, филиал Пловдив
– Над 4 години професионален опит в сферата на Quality Assurance
– Понастоящем Senior QA Analyst в MentorMate Bulgaria
– Лектор във вътрешната академия на MentorMate Bulgaria
– Сертифициран Scrum Master - Professional Scrum Master I
– Сертификат за английски език - TOEFL

Генчо Керкеняков

Курсове: Софтуерно тестване

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

Мирослав Костадинов

Курсове: Софтуерно тестване

– 6+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Manager в Minerva Networks
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност “Корабоводене“, ВВМУ “Никола Й. Вапцаров“
– Магистър по специалност „Стопанско управление“, ТУ – София

– 6+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Manager в Minerva Networks
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност “Корабоводене“, ВВМУ “Никола Й. Вапцаров“
– Магистър по специалност „Стопанско управление“, ТУ – София

Гледайте видео семинара ни „Как да започнем работа в ИТ сектора“

Ще научите всички подробности за 2-месечната ни практическа подготвителна програма за начинаещи, която цели да започнете работа в IT сферата със Софтуерно Тестване.

▶️ Към страницата за записване в следващ семинар

Информация за курса по Софтуерно Тестване

Курсът по софтуерно тестване предоставя необходимата теоретична и техническа основа за започване на работа като Junior QA специалист (позицията е позната още и като QA, или софтуерен тестер).

С всяка лекция курсистите затвърждават новия материал, като участват в изграждането на реален софтуерен проект. Научават се да създават и изпълняват тестове, да откриват и описват дефекти, усвояват Agile принципите като част от Scrum екип. В процеса на обучение участниците придобиват практически опит с функционално и нефункционално тестване, докосват се до различни технологии (SQL, REST, XML), работят и с някои от най-разпространените инструменти като Jira, Confluence, TestRail, Selenium, Jmeter и други.

Материалът покрива голяма част от знанията, необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB. Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov.

Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа. Всеки участник ще получи и сертификат от Soft Academy за завършване на курса.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с правилния и съвременен начин за работа, от гледна точка на софтуерното тестване.

Продължителност на курса

Продължителността на курса по софтуерно тестване е 2.5 месеца, (материалът ще бъде вместен в 60 астрономически часа).
Всяка седмица са предвидени учебни сесии в общо 6 астрономически часа (2 пъти по 3 часа).
Занятията ще са смесени (теория и демонстрация и практическа част с упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Провеждане на учебните сесии

За учебните сесии всеки курсист трябва да разполага с компютър с камера и микфрофон. Софтуерът, който е необходим за обучението е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

Преподавател в предстоящата група:

Елмир Маринов

Курсове: Софтуерно тестване

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Quality Assurance Automation Expert в Unicredit Bulbank
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит с преподавателска дейност с програмиране за деца
- Магистър по специалности „Бизнес информатика” и „Управление на киберсигурността” към УНСС
- Бакалавър по специалност „Бизнес информатика и комуникации“ към УНСС
- Възпитаник на Soft Academy от курса по Софтуерно Тестване през 2020г.

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Quality Assurance Automation Expert в Unicredit Bulbank
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит с преподавателска дейност с програмиране за деца
- Магистър по специалности „Бизнес информатика” и „Управление на киберсигурността” към УНСС
- Бакалавър по специалност „Бизнес информатика и комуникации“ към УНСС
- Възпитаник на Soft Academy от курса по Софтуерно Тестване през 2020г.

Учебни материали

Към курса всеки получава пълния набор от нашите авторски учебните материали. Те ще бъдат достъпни чрез вътрешната ни система Moodle и ще останат на ваше разположение и след края на курса.

Ако пропуснете занятие

Лекторът ви ще ви изпрати запис от него, за да можете да наваксате. Все пак, отсъствията трябва да се сведът до минимум, тъй като по време на занятията са предвидени практически упражнения, в които ще работим с вас персонално, а вие ще задавате въпросите си.

Получаване на сертификат

Всеки успешно завършил курса ще получи сертификат от Soft Academy, който е добре разпознаваем в IT компаниите в България.

Съдействие при започване на работа в IT сферата

Курсистите, които покажат добри резултати по време на курса и контролните ще получат съдействие от наша страна за започване на работа в IT сферата чрез фирми партньори на академията или професионални контакти на хора от екипа ни.

При въпроси или нужда от информация

потърси ни на email info@softacad.bg или на телефон 0877 731 365.

Учебна програма на курса

1. Какво представлява софтуерното тестване?
– защо тестваме и каква е ролята на тестовия инженер
– основни понятия и принципи при софтуерното тестване
– въведение в процеса на разработка и тестване на софтуера

2. Етапи и модели за разработката на софтуер
– кои са етапите при разработването на един софтуерен продукт
– методологии и модели при разработването на софтуер (Waterfall, Agile и др.)
– въведение в Scrum модела: роли, ритуали, терминология
– практика – тест инженерът като част от Scrum екип

3. Етапи на софтуерното тестване. Анализ на изискванията и тестово планиране
– етапи в процеса на софтуерно тестване
– анализ на изискванията
– създаване на тест план
– техники за предварителна оценка на работата (estimations)
– запознаване и работа със система за менажиране на документи (Confluence)
– практика – анализ на софтуерна спецификация; групова естимация (Planning Poker); Sprint planning

4. Подготовка за тестване. Тестови случаи и сценарии
– какво е тестови случай и кои са неговите елементи (test cases)
– съвкупност от тестове (test suites)
– полезни практики при писане, поддръжка и управление на тестови случаи
– работа с тест мениджмънт системи (Zephyr)
– практика – създаване на тестови случаи

5. Софтуерни дефекти – разследване и описване
– изпълнение на тестове и откриване на проблеми
– анализиране и описване на софтуерни дефекти (bugs)
– работа със системи за проследяване на бъгове (Jira)
– практика – откриване и описване на дефекти

6. Тестови техники
– класификации на тестовите техники
– динамични техники (black box, white box, experience-based) – примери и приложение
– статични техники на тестване (static analyses, review)

7. Упражнение – тестване на нова функционалност
– запознаване с изискванията
– създаване на тестови сценарии
– изпълнение на тестове
– намиране и описване на дефекти
– проверка на коригираните дефекти (re-testing)

8. Нива и видове тестване
– нива на тестване (unit/component/integration/system/acceptance)
– основни класификации на видовете тестване
– функционални и нефункционални видове тестване – примери и специфики
– въведение в Performance testing

9. Упражнение – Exploratory Testing. Regression testing
– тестване на нова функционалност използвайки exploratory testing техники
– прилагане на различни подходи за regression testing
– подготовка на тестови отчет (test summary report)
– съвременни практики и примери за автоматизиране процеса на разработка, тестване и доставка на софтуер (Continuous integration / Continuous Delivery)

10. Междинен тест. Преговор и завършване първа фаза на тестовия проект

11. Frontend testing – въведение в HTML и CSS
– HTML – синтаксис и основни елементи
– CSS – синтаксис и видове селектори
– практика – създаване на уеб страница

12. Frontend testing – автоматизирано тестване със Selenium
– приложение и основни принципи при автоматизираното тестване
– избиране на инструменти за автоматизирано тестване
– първи стъпки със Selenium
– видове локатори; Xpath
– практика – работа със Selenium IDE

13. Упражнение – автоматизирано тестване със Selenium IDE

14. Backend testing – въведение в бази данни и SQL
– въведение и видове бази данни
– релационни бази данни (RDBMS) – основни понятия и специфики
– синтаксис и части на езика SQL
– основни заявки към базата данни
– сумарни функции, комплексни заявки, манипулация на данните
– практика – работа с MySQL база данни, търсене на информация чрез SQL заявки

15. Упражнение – работа с SQL и тестване на релационни бази данни

16. Backend testing – тестване на уеб услуги (Web Services)
– въведение в компютърните мрежи и основни уеб протоколи (TCP/IP, http/https)
– уеб услуги (Web services) – концепция и приложение
– видове уеб услуги (RESTful, SOAP)
– работа с Json и JsonPath
– практика – конструиране на заявки към REST API (Postman)

17. Упражнение – тестване на Web Services
– изпълнение на тестове за REST API
– автоматизиране на тестове с Postman

18 Въведение в Linux OS
– какво е характерно за операционната система Linux
– работа с основни Bash команди
– потребители и привилегии в Linux
– примери и упражнения

19. Финален тест. Преговор и завършване на втора фаза от тестовия проект

20. Как да си намерим работа като QA инженер
– как да създадем добро CV
– какво да очакваме по време на интервю – често задавани въпроси
– полезни съвети при търсенето на работа
– раздаване на сертификати за успешно завършване на курса

При въпроси или нужда от информация, потърси ни на email info@softacad.bg или на телефон 0877 731 365.

Видео интервюта с успешните ни курсисти

Гледайте кратки видеа с една малка част от нашите успешни курсисти, които след завършване на курс в Soft Academy са започнали кариера в IT сферата.

▶️ Kъм страницата с всички интервюта.

Видео семинар на тема „ Как да започнем работа като QA?

Препоръчваме ви да изгледате видеото от нашия семинар, което ще даде отговор на много от въпросите ви. В него екипът ни разказва за професията QA специалист (софтуерен тестер), за курса и за възможностите за започване на работа.

▶️ Към страницата за записване на следващ семинар

Цената на курса е 2 вноски по 590 лв. (с ДДС)

Таксата може да бъде заплатена, както наведнъж преди началото на курса (1180лв.), така и на 2 равни вноски от по 590лв. – първата преди началото на курса, а втората – след изтичането на първия месец от обучението.

Използвайте 200лв. отстъпка при внасяне на първата вноска до 30.05.2024г. По този начин първата вноска е 390лв. а финалната 590лв.

Плащането на първата вноска (с която реално се записвате за курса) става по банков път. Необходимите данни за да направите превода ще получите чрез email от нас.

Внимание: Разделението на две заплащания е направено единствено за удобство на клиента. Със записването си на курса Вие се задължавате да заплатите и останалата част, при навлизането във 2-рия месец от обучението!

Срок за записване

Записвания се приемат до изчерпване на местата или до последния работен преди старта на курса! Обикновено, местата в групата се заемат много преди старта на курса. Ако сте решили, че искате да посещавате нашия курс, не изчаквайте последния момент за записването (което става със заплащане на половината такса с банков превод). Интересът към обучението винаги е много голям.

Отстъпка от 120лв.

При препоръчване на курса на приятел и записване в групата от страна на двамата, всеки от вас (стига да не е ползвал отстъпка за ранно заплащане до 30.05.2024г.) ще получи по 120лв. отстъпка, която се приспада при внасянето на финалната такса за обучението. Ако сте посещавали предишен курс в Soft Academy, също можете да се възползвате от 120лв. намаление.

Ваучер за безплатен хостинг от SuperHosting.BG

При записване на курс всеки получава и ваучер за безплатен хостинг предоставен от партньорите ни SuperHosting.BG. Ваучерът дава право на 1 месец безплатен хостинг от план „СуперСтарт“.

При въпроси или нужда от информация

Потърсете ни на телефон 0877 731 365 или ни пишете на email info@softacad.bg

За всички въпроси, които не са описани тук, нашият екип е на ваше разположение на:
email info@softacad.bg и на телефон 0877 731 365.

Начинаещ съм, без предишен опит. Подходящ ли съм за курса по Софтуерно тестване?

Да. Обучението е предвидено за начинаещи. Не се изискват предварителни познания по програмиране. Обучението започва от най-основните и основополагащи неща, нужни за да се научите да програмирате.

Какво е нужно за да се справя с курса?

Всеки може да се справи с курса, стига да има нужното желание и да полага необходимите усилия. Нужно е отделяне на доста часове за упражнения, четене и писане на код. При едни хора материала се усвоява по-бързо, при други е нужно повече време и усилия, но определено постоянството и последователността в ученето могат да донесат успех на всеки. Много хора свързват програмирането със знания по математика, което е грешно. Това, което има значение е да можете да разсъждавате логически.

Може ли курсът да се съвместява с работа на пълен работен ден?

Да, обученията ни се провеждат вечер (започват от 18:30 или 19:00) и са посещавани от доста хора, които работят през деня.

Ще ми бъде ли обърнато индивидуално внимание по време на обучението?

Да, това е стилът ни на работа. В обученията ни работим с малки групи от хора, точно за да може всеки да има достъп до преподавателя и при нужда да му бъде обърнато индивидуално внимание, да се обясни и уточни точно това, което е затрудняващо за него самия.

Отдавна не съм студент, а и не съм завършил техническа специалност. Какви са шансовете ми да се развивам тепърва в IT сферата?

В IT сферата единственото, което е от значение са уменията и знанията ви. Има страшно много примери за хора с много успешна и дългогодишна кариера, които не са завършили технически специалности. Разбира се, предимство е, ако идвате от университет с подходяща специалност, но в никакъв случай това не е задължително. Същото важи и за възрастта. Преквалифицирали сме хора от 20 до 40 години, важно е до каква степен човек ще покаже желание да се учи и развива.

Ще започна ли работа в IT сферата след края на курса?

Вероятно е, но няма как да ви обещаем това. Имаме много случаи, при които наши курсисти са успявали да придобият нужните умения и да започнат работа като junior developer-и благодарение на курса ни. Виждали сме и обратните случаи, при които наши курсисти не са полагали необходимите усилия и в крайна сметка са оставали твърде далеч от това да се занимават професионално с програмиране. Всичко зависи от вас! Можем да ви гарантираме, че при добро усвояване на нещата от обучението ще имате реални шансове да си намерите работа в IT сферата.

Няма обявени дати (и дни на провеждане) за нова група. Кога обучението ще стартира отново?

Ако към момента нямаме обявена конкретна дата за нова група (и дни на провеждане на занятията) съвсем скоро ще я обявим. Проверете в раздела ПРЕДСТОЯЩИ ГРУПИ, където понякога описваме месеца, в който е много вероятно да стартираме. Най-лесният начин да стоите информирани е като попълните заявката за записване (или уведомяване за нова група), натискайки бутона ЗАПИШИ СЕ. Ние ще ви уведомим по email и с SMS (препоръчително е да въведете телефон), когато сме наясно с датата на започване. По този начин ще имате достатъчно време за да вземете решение дали да се включите в курса. Друго, което препоръчваме е да следите страницата ни във facebook.

Кой ще е лектор в курса ми?

Ако сме обявили нова група, можете да прочетете информация за лектора в графата ПРЕДСТОЯЩИ ГРУПИ. Ако все още нямаме обявена дата и съответно преподавател, можете да прочетете информация за другите ни лектори за този курс, или да посетите страницата ЛЕКТОРИ. Всичките ни преподаватели разполагат с дългогодишен опит в сферата на софтуерните технологии, като към момента продължават да прилагат професионално знанията си.

Ще ме свържете ли с фирми, където мога да започна стаж или работа след края на курса?

Имаме такава практика от която се възползват добре представилите се курсисти. Имаме доста контакти с IT компании в София и Пловдив, но все пак няма как да ви обещаем, че ще ви препоръчаме на компания, която в дадения момент ще има интересен за нови работни кадри като вас. Със сигурност, ще направим всичко възможно за да ви помогнем и да ви подкрепим в процеса на търсене на първа работа. За съвети и всякакъв вид помощ оставаме на ваше разположение за дълго време след като завършите курса. За допълнително удобство на курсистите ни работим с една от водещите агенции за подбор на IT професионалисти в България – Talent Hunter.

Трябва ли лаптопа, с който ще идвам на занятия да е мощен?

Не. За програмиране не е нужен мощен лаптоп. Всеки един съвременен лаптоп, без да е нужно да е скъп или мощен ще е напълно достатъчен.

След старта на курса ще ми се наложи да пропусна няколко занятия, това проблем ли ще е?

Не е желателно, но понякога се налага на всеки да пропусне някое занятие. Имаме система за електронно обучение Moodle, където се качват всички учебни материали, като презентации, упражнения, код от занятието и домашни. Препоръчително е след пропуснатото занятие всеки курсист да се запознае материала, а при нужда преподавателят в курса ще ви отдели нужното време за да уточните неясните неща и ще ви помогне да наваксате.

Трябва ли да владея английски език и ако да, на какво ниво?

Английският език е най-използваният в IT сферата и е нужен най-вече защото всичкият софтуер с който ще работите е на английски. Ако не разбирате абсолютно нищо на английски трудно ще се справите с курса. Като минимум за добри резултати е достатъчно да разбирате текст, написан на английски и да можете да се оправяте с операционната ви система на компютъра ви на английски език. Т.е. да разбирате технически текст, написан на английски. Не е нужно да говорите добре, или да имате добро произношение. Това са предимства, а и винаги можете да ги развиете като попаднете в подходяща среда.

Можете ли да ми предложите други курсове, с които да продължа развитието си след края на курса?

Да. Най-подходящите курсове за това са „Бази данни“ и „Програмиране с Java“ и „Автоматизирано софтуерно тестване“. За повече информация, разгледайте страниците на курсове, пишете ни на info@softacad.bg или ни потърсете на телефон 0877 731 365.

До кога мога да се запиша?

Окончателното записване става с внасяне на необходимата сума по банков път най-късно ден преди началото на курса. Имайте предвид обаче, че често местата в групата се запълват много преди старта, така че не е добра идея да оставяте заплащането за последния момент. Самото попълване на формата за записване не ви гарантира място в групата. Все пак, ако имате определени затруднения или специфична ситуация относно внасянето на таксата и окончателното записване, потърсете ни по телефон за да обсъдим този въпрос.

Имам въпроси. Как да получа допълнителна информация?

Нашият екип е на ваше разположение на email info@softacad.bg и на телефон 0877 731 365.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

softacademy.bg
Average rating:  
 88 reviews
by Ангела Кръстева on softacademy.bg
Софтуерно тестване 27/04/23

Изключително съм доволна от курса и от преподавателят на нашата група - Стефан Георгиев. Много отдаден и отзивчив към всеки един курсист. Отговаряше на всеки един въпрос, мотивира ни и ни даваше правилните насоки за да придобием нужните знания.

Академията е страхотна! Има теория и практика, което е нещо изключително важно!

by Евгения Петрова on softacademy.bg
Софтуерно тестване 2023

Здравейте,
Посещавах курса по Софтуерно тестване с лектор Стефан Георгиев и бих го препоръчала на хора с и без опит. Курсът е много добре структуриран, а Стефан е страхотен професионалист с много богат профенионален опит.

by Даниел Миладинов on softacademy.bg
Software Testing 07.12.2022

Курсът е много добре балансиран, особено за начинаещи. Практическите занимания са незаменими, особено представени от лектор като Светослав Христев. Аз съм много благодарен за отношението му към курса и начина, по който преподава. Примерите, които дава са изключително подкрепени от богатия му опит и затова са много ценни. Благодаря на Светлин Христев и му желая адски много късмет и здраве!

by Ангела Горчева on softacademy.bg
Софтуерно тестване

Изключително съм доволна от избрания курс. Момчил Люцканов е един изключителен професионалист и най-вече човек, който успя да се сприятели с всеки един от курсантите. Благодарна съм му безкрайно много за интересният и приятен начин, по който проведе своите лекции и препоръчвам с две ръце SoftAcademy! Благодаря ви!

by Radoslav Vetsov on softacademy.bg
QA курс 01.11.2022

Soft academy is the best place to start or continue enhancing your IT skills!

I just finished a QA course in the class of Stephan Ashkenazy and I can easily state you will not find a better teacher and a mentor! He breaks down the most inapprehensible things to small and understandable pieces using the simplicity of an everyday life examples! Thank you Steph, for all the sparking inspiration oozing from you in every single lecture!

Thank you Soft Academy - keep it up!

by Polina Ivanova on softacademy.bg
Софтуерно тестване

Силно препоръчвам курса Софтуерно тестване, с лектор Стефан.
Много съм доволна. Имахме много практически задачи, което се доближават до реалната работа на един QA. Много добро преподаване, което е най - важното. Благодаря на Стефан за търпението, продължавай все така.

by Теодора Тошкова on softacademy.bg
Софтуерно тестване 01.11

Часовете от курса минават неусетно, вчера приключихме, а вече ми липсва! Стефан Георгиев е страхотен преподавател и увлекателен разказвач, който умело те вкарва в света на тестването.
Курсът е супер за напълно начинаещи и за хора, които искат да допълнят знанията си.
Благодаря, Стеф!

by Мариан Прасков on softacademy.bg
softacademy.bg

Благодаря на екипа на Софт Академи за коректното отношение и отзивчивостта, и че ме срещнаха с моя преподавател Стефан Георгиев в курса за софтуерно тестване. Страхотен преподавател с изключителни знания и подход към курсиста.

by Деница Славчева on softacademy.bg
QA курс 1.11.22

Искам да изкажа специални благодарности на академията за невероятния ни преподавател- Стефан Георгиев!

Обясни ни всичко по възможно най-разбираемия начин, подкрепяше с истини от натрупания опит и завършваше с някоя интересна история. Отдели време на всеки от нас, който имаше проблем или въпрос и живо се вълнува от напредъка ни. Мотивира ни и ни нахъсва!

Изключително доволна от подробно разработената теоретична част и богатата практическа такава.

Целия екип-бъдете здрави!

by Vladislav Bozveliev on softacademy.bg
Софтуерно тестване 2022

Правилното място за старт на нова кариера. Чудесна платформа за натрупване на практически знания и работа по реално проекти, а с лектор като Стефан нещата си идват на мястото. Сърдечно благодаря !

Page 1 of 9:
«
 
 
1
2
3
 
»
 

Преподаватели

Панайот Солаков

Курсове: Софтуерно тестване

- Мениджър Quality Assurance в Soft Academy
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“

- Мениджър Quality Assurance в Soft Academy
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“

Елмир Маринов

Курсове: Софтуерно тестване

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Quality Assurance Automation Expert в Unicredit Bulbank
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит с преподавателска дейност с програмиране за деца
- Магистър по специалности „Бизнес информатика” и „Управление на киберсигурността” към УНСС
- Бакалавър по специалност „Бизнес информатика и комуникации“ към УНСС
- Възпитаник на Soft Academy от курса по Софтуерно Тестване през 2020г.

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Quality Assurance Automation Expert в Unicredit Bulbank
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит с преподавателска дейност с програмиране за деца
- Магистър по специалности „Бизнес информатика” и „Управление на киберсигурността” към УНСС
- Бакалавър по специалност „Бизнес информатика и комуникации“ към УНСС
- Възпитаник на Soft Academy от курса по Софтуерно Тестване през 2020г.

Момчил Люцканов

Курсове: Софтуерно тестване

- 15+ години опит в сферата на Quality Assurance
- 4+ години опит като преподавател
- Към момента QA Manager в SpinUp Digital
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“

- 15+ години опит в сферата на Quality Assurance
- 4+ години опит като преподавател
- Към момента QA Manager в SpinUp Digital
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“

Стефан Георгиев

Курсове: Софтуерно тестване

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

Георги Казанджиев

Курсове: Софтуерно тестване

- Бакалавърска степен по специалност “Компютърни системи и технологии” към ТУ-София, Филиал Пловдив
- 15+ години опит като Quality Assurance Engineer
- Head of QA | Director of technology в Prime Holding JSC
- 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
- Сертифициран по “ISTQB Certified Tester - Foundation level”
- Сертифициран по “6231 Maintaining a Microsoft SQL server 2008 R2 Database”

- Бакалавърска степен по специалност “Компютърни системи и технологии” към ТУ-София, Филиал Пловдив
- 15+ години опит като Quality Assurance Engineer
- Head of QA | Director of technology в Prime Holding JSC
- 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
- Сертифициран по “ISTQB Certified Tester - Foundation level”
- Сертифициран по “6231 Maintaining a Microsoft SQL server 2008 R2 Database”

Костадин Бодуров

Курсове: Софтуерно тестване

- 5+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Senior Quality Assurance Specialist в Prime Holding JSC
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит в сферата на тестването с yеб базиран софтуер, REST Services, бази данни и тестване ETL процеси(Oracle)
- Бакалавър по специалност „Икономика на туризма“ към КИА-Пловдив

- 5+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Senior Quality Assurance Specialist в Prime Holding JSC
- Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Опит в сферата на тестването с yеб базиран софтуер, REST Services, бази данни и тестване ETL процеси(Oracle)
- Бакалавър по специалност „Икономика на туризма“ към КИА-Пловдив

Калоян Гинчев

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавър – Инженер по Специалност „Комуникационна техника и технологии“, Технически Университет – София
– Педагогическо образование профил Математика, ПУ „Паисий Хилендарски“
– 10+ години в Сферата на Quality Assurance
– 2 години опит в тестването на hardware
– 8 години опит с преподавателска дейност
– Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Понастоящем Senior QA в Pokerstars Bulgaria

– Бакалавър – Инженер по Специалност „Комуникационна техника и технологии“, Технически Университет – София
– Педагогическо образование профил Математика, ПУ „Паисий Хилендарски“
– 10+ години в Сферата на Quality Assurance
– 2 години опит в тестването на hardware
– 8 години опит с преподавателска дейност
– Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Понастоящем Senior QA в Pokerstars Bulgaria

Калина Люцканова

Курсове: Софтуерно тестване

- 7+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента QA Technical Lead в SBTech Bulgariа
- Сертифицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Магистър по специалност „Кризи конфликти и дипломация в световната история XVI-XXI век“ към СУ „Св. Климент Охридски“
- Бакалавър по специалност „История“ към СУ „Св. Климент Охридски“

- 7+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента QA Technical Lead в SBTech Bulgariа
- Сертифицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
- Магистър по специалност „Кризи конфликти и дипломация в световната история XVI-XXI век“ към СУ „Св. Климент Охридски“
- Бакалавър по специалност „История“ към СУ „Св. Климент Охридски“

Елизабет Шолева

Курсове: Софтуерно тестване

- 5+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Senior QA в DraftKings
- Сертификати по QA Basics, Java Basics, Automation testing, Web service testing
- Завършила "Компютърна техника и технологии" в СПГЕ "Джон Атанасов" и "Телекомуникации" в НБУ

- 5+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента Senior QA в DraftKings
- Сертификати по QA Basics, Java Basics, Automation testing, Web service testing
- Завършила "Компютърна техника и технологии" в СПГЕ "Джон Атанасов" и "Телекомуникации" в НБУ

Светослав Христев

Курсове: Софтуерно тестване

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента QA Mentor at Adastra Bulgaria
- Опит с менторство преподавателска дейност
- Опит в сферата на тестването на бази данни и тестване ETL процеси (Oracle)
- Бакалавър по Електротехника в ТУ-София филиал Пловдив

- 4+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента QA Mentor at Adastra Bulgaria
- Опит с менторство преподавателска дейност
- Опит в сферата на тестването на бази данни и тестване ETL процеси (Oracle)
- Бакалавър по Електротехника в ТУ-София филиал Пловдив

Иван Кюлев

Курсове: Софтуерно тестване

- 8+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента работи като Quality Assurance Engineer в PayMan Group
- Тийм лидер, ментор и трейнър
- Опит в тестването с различни домейни като e-commerce, healthcare, finance, sports betting
- Опит с functional и non-functional testing (visual, performance, load, etc.) на различни front-end и back-end технологии

- 8+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Към момента работи като Quality Assurance Engineer в PayMan Group
- Тийм лидер, ментор и трейнър
- Опит в тестването с различни домейни като e-commerce, healthcare, finance, sports betting
- Опит с functional и non-functional testing (visual, performance, load, etc.) на различни front-end и back-end технологии

Иво Бояджиев

Курсове: Софтуерно тестване

- 8+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Понастоящем работи като Senior QA Lead в Estafet
- Сертифициран ISTQB Advanced Level Test Manager, Advanced Level Technical Test Analyst, Advanced Level Security Tester
- Магистър "Компютърни Технологии" МГУ София
- Магистър "Управление на проекти" УНСС

- 8+ години опит в сферата на Quality Assurance
- Понастоящем работи като Senior QA Lead в Estafet
- Сертифициран ISTQB Advanced Level Test Manager, Advanced Level Technical Test Analyst, Advanced Level Security Tester
- Магистър "Компютърни Технологии" МГУ София
- Магистър "Управление на проекти" УНСС

Йоана Лалова

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ София, филиал Пловдив
– Над 4 години професионален опит в сферата на Quality Assurance
– Понастоящем Senior QA Analyst в MentorMate Bulgaria
– Лектор във вътрешната академия на MentorMate Bulgaria
– Сертифициран Scrum Master - Professional Scrum Master I
– Сертификат за английски език - TOEFL

– Бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ София, филиал Пловдив
– Над 4 години професионален опит в сферата на Quality Assurance
– Понастоящем Senior QA Analyst в MentorMate Bulgaria
– Лектор във вътрешната академия на MentorMate Bulgaria
– Сертифициран Scrum Master - Professional Scrum Master I
– Сертификат за английски език - TOEFL

Генчо Керкеняков

Курсове: Софтуерно тестване

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

Мирослав Костадинов

Курсове: Софтуерно тестване

– 6+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Manager в Minerva Networks
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност “Корабоводене“, ВВМУ “Никола Й. Вапцаров“
– Магистър по специалност „Стопанско управление“, ТУ – София

– 6+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Manager в Minerva Networks
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност “Корабоводене“, ВВМУ “Никола Й. Вапцаров“
– Магистър по специалност „Стопанско управление“, ТУ – София

Как да се запиша за курса?

1 Натиснете бутона ”Информация и записване” по-горе и попълнете формата, въвеждайки email и телефон.
2 Ще получите email с подробна информация и банковата сметка, на която трябва да се преведе половината от таксата за курса.
3 След като получим превода ще ви потвърдим с email, че имате запазено място в групата и ще ви очакваме за началото на курса.

Нашите курсисти

Някои от завършилите ни курсисти започват работа във фирми като:

experian logo    mentormate logo     accedia logo    musala soft logo    sbtech logo    astrea solutions logo
vesko-peichinov

Веско Пейчинов

Java Web Developer, Scale Focus

Веско Пейчинов

Java Web Developer, Scale Focus

Преди да започна обучението по Java, имах почти нулеви познания. Благодарение на преподавателите получих основните знания, с които успях да се преквалифицирам и да започна работа като Junior Java Developer.

inna-ivanova

Инна Иванова

Junior QA Engineer, Playtech Bulgaria

Инна Иванова

Junior QA Engineer, Playtech Bulgaria

Академията и курсът по Софтуерно тестване промениха изцяло професионалния ми път. Тук придобих необходимите умения за да започна работа в IT сферата, за което ще съм ви винаги благодарна. Страхотни сте, продължавайте в същия дух!

atanas nachev

Атанас Начев

PHP програмист, KIO Ltd.

Атанас Начев

PHP програмист, KIO Ltd.

Когато започнах обучението си по PHP в Soft Academy (гр. Пловдив) работех в банковия сектор и благодарение на този курс успях да се преквалифицирам в IT сектора с една стабилна основа в PHP програмирането.

rosen kadiev

Росен Кадиев

QA Engineer, TechHuddle

Росен Кадиев

QA Engineer, TechHuddle

Силно препоръчвам на всеки, който иска да се развива в тази насока! Без да имам никакъв предишен опит, обучението в академията ми даде нужните знания, за да успея да започна работа в IT сферата като QA.