avtomatizirano-softuerno-testvane

Автоматизирано софтуерно тестване

Автоматизирано софтуерно тестване

Преподаватели

Панайот Солаков

Курсове: Софтуерно тестване

- Мениджър Quality Assurance в Soft Academy
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“

- Мениджър Quality Assurance в Soft Academy
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“

Димитър Радев

Курсове: Автоматизирано софтуерно тестване

- Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- Магистърска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- 6+ години опит в Automation Testing
- 3+ години опит с Еxtract Transfer Load(ETL) с Informatica ETL/Data Integration tool
- Понастоящем Automation Team Leader в Playtech Bulgaria

- Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- Магистърска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- 6+ години опит в Automation Testing
- 3+ години опит с Еxtract Transfer Load(ETL) с Informatica ETL/Data Integration tool
- Понастоящем Automation Team Leader в Playtech Bulgaria

Анета Петкова

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София
– Магистърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София“
– 5+ години опит като Quality Assurance Specialist, manual & automation
– В момента Senior Automation Engineer в Aviaso

– Бакалавърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София
– Магистърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София“
– 5+ години опит като Quality Assurance Specialist, manual & automation
– В момента Senior Automation Engineer в Aviaso

Цели на курса

Kурсът по автоматизирано тестване цели да даде основни практически и теоретични познания за създаване на автоматизирани тестове с едни от най-използваните софтуерни инструменти.

Първата част от обучението покрива основите на езика за програмиране с Java, след което плавно преминава към писане на автоматизирани тестове използвайки Selenium WebDriver.

С предоставените знания ние подготвяме курсистите за реална работа като Junior Automation Test Engineer. Курсът е до голяма степен практически ориентиран и съдържа много примери и добри практики, използвани в реални проекти.

Курсът е предназначен за:
  • хора преминали през курс по основи на софтуерното тестване, без познания по програмиране и автоматизирано тестване
  • работещи QA специалисти, желаещи да се усъвършенстват в сферата на автоматизираното тестване
  • IT специалисти с нулев или минимален опит в автоматизираното тестване, желаещи да подобрят уменията си

Лекциите са на български език, но е задължително курсистите да имат базови познания по английски език.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 2.5 месеца, като материалът ще бъде вместен в 20 занятия, общо 60 астрономически часа. Всяка седмица са предвидени занятия в общо 6 астрономически часа (2 пъти по 3 часа).

Занятията ще са смесени (лекции, демонстрации и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Провеждане на учебните сесии

За учебните сесии всеки курсист трябва да разполага с компютър с камера и микфрофон. Софтуерът, който е необходим за обучението е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

Преподавател в предстоящата група:

Димитър Радев

Курсове: Автоматизирано софтуерно тестване

- Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- Магистърска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- 6+ години опит в Automation Testing
- 3+ години опит с Еxtract Transfer Load(ETL) с Informatica ETL/Data Integration tool
- Понастоящем Automation Team Leader в Playtech Bulgaria

- Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- Магистърска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- 6+ години опит в Automation Testing
- 3+ години опит с Еxtract Transfer Load(ETL) с Informatica ETL/Data Integration tool
- Понастоящем Automation Team Leader в Playtech Bulgaria

Учебни материали

Към курса всеки получава пълния набор от нашите авторски учебни материали. Те ще бъдат достъпни чрез вътрешната ни система Moodle и ще останат на ваше разположение и след края на курса.

Ако пропуснете занятие

Лекторът ви ще ви изпрати запис от него, за да можете да наваксате. Все пак, отсъствията трябва да се сведът до минимум, тъй като по време на занятията са предвидени практически упражнения, в които ще работим с вас персонално, а вие ще задавате въпросите си.

Онлайн обучение по време на COVID-19 епидемията

Всички курсове в Soft Academy вече се провеждат „дистанционно“ чрез платформата https://zoom.us/
Още на втория ден от обявеното „извънредно положение“ (14.03.2020г.), проведохме първите си занятия и системата заработи перфектно! По този начин продължаваме провеждането на всички обучения в академията и в тях могат да се включат хора от София, Пловдив и други градове.

Част от функционалностите на Zoom са:
– Video и Audio Control за много души
– Share screen функционалности (за лектора и за курсистите)
– Chat система

Получаване на сертификат

Всеки успешно завършил курса ще получи сертификат от Soft Academy, който е добре разпознаваем в IT компаниите в България.

При въпроси или нужда от информация

потърси ни на email info@softacad.bg или на телефон 0877 731 365.

Учебна програма на курса

1. Въведение в Java
– конфигуриране на работна среда (IDE)
– създаване на първото Java приложение
– примитивни типове данни и променливи

2. Оператори и цикли
– видове оператори (логически, аритметични и др.)
– управление хода на програмата (if-else, switch-case)
– цикли (for, foreach, while, do-while)
– ключови думи (break, continue)

3. Въведение в ООП
– класове
– обекти
– методи и полета
– упражнения

4. Работа с масиви
– едномерни и двумерни масиви
– деклариране, инициализация и обхождане на масиви
– изброени типове данни (еnumerations)
– упражнения

5. Колекции и структури от данни
– видове структури от данни (List, Map, Hash, Set)
– низове (Strings)
– упражнения

6. Конструктури
– конструктури
– видове методи
– упражнения

7. Наследяване и капсулация
– наследяване на класове (Inheritance)
– капсулация (Encapsulation)
– модификатори за достъп
– статични полета и методи

8. Абстракция и полиморфизъм
– абстракция (Abstraction)
– интерфейси и абстрактни класове
– полиморфизъм (Polymorphism)

9. Практическо упражнение
– изграждане на Java проект

10. Изключения и дебъгване
– изключения в Java
– try-catch блок
– йерархия на изключенията
– дебъгване на кода

11. Основни технологии при тестване на уеб приложения
– запознаване с HTML, CSS
– запознаване с JavaScript
– създаване на примерна уеб страница

12. Локатори
– видове локатори в Selenium
– работа със Selenium IDE
– упражнения

13. Selenium WebDriver – част 1
– запознаване със Selenium WebDriver
– изпълнение на автоматизирани тестове с TestNG
– работа с Maven

14. Selenium Web Driver – част 2
– управление на различни видове уеб елементи
– контрол над тест цикъла (Explicit wait, Implicit wait, Fluent wait)
– упражнения

15. Практическо упражнение
– автоматизирано тестване на уеб приложение

16. Изграждане на Test Automation Framework – част 1
– Design patterns
– PageObject model
– PageFactory

17. Изграждане на Test Automation Framework – част 2
– управление на test suites
– test reports
– упражнения

18. Системи за контрол на версиите
– запознаване с Git
– основни команди в Git
– създаване на хранилище (Repository)

19. Практическо упражнение

20. Практическо упражнение

При въпроси или нужда от информация, потърси ни на email info@softacad.bg или на телефон 0877 731 365.

Видео семинар на тема „Automation Testing с Java и Selenium“

Препоръчваме ви да изгледате видеото от нашия семинар, което ще даде отговор на много от въпросите ви и ще ви представи обучителната ни прогрма

▶️ Към страницата за записване на следващ семинар

Видео интервюта с успешните ни курсисти

Гледайте кратки видеа с една малка част от нашите успешни курсисти, които след завършване на курс в Soft Academy са започнали кариера в IT сферата.

▶️ Kъм страницата с всички интервюта.

Цената на курса е 880 лв. (с ДДС)

Таксата може да бъде заплатена, както наведнъж преди началото на курса, така и на 2 равни вноски от по 440 лева – първата преди началото на курса, а втората – след изтичането на първия месец от обучението.

Плащането на първата вноска (с която реално се записвате за курса) става по банков път. Необходимите данни за да направите превода ще получите чрез email от нас.

Внимание: Разделението на две заплащания е направено единствено за удобство на клиента. Със записването си на курса Вие се задължавате да заплатите и останалата част, при навлизането във 2-рия месец от обучението!

Срок за записване

Записвания се приемат до изчерпване на местата или до последния работен преди старта на курса! Обикновено, местата в групата се заемат много преди старта на курса. Ако сте решили, че искате да посещавате нашия курс, не изчаквайте последния момент за записването (което става със заплащане на половината такса с банков превод). Интересът към обучението винаги е много голям.

Отстъпка от 10%

При препоръчване на курса на приятел и записване в групата от страна на двамата, всеки от вас ще получи по 90 лв. отстъпка. Ако сте посещавали предишен курс в Soft Academy, също можете да се възползвате от 90 лв. намаление.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

При въпроси или нужда от информация

Потърсете ни на телефон 0877 731 365 или ни пишете на email info@softacad.bg за София и info-plovdiv@softacad.bg за Пловдив.

За всички въпроси, които не са описани тук, нашият екип е на ваше разположение на:
email info@softacad.bg и на телефон 0877 731 365.

Подходящ ли съм за курса?

Курсът е предназначен за:
– хора преминали през курс по основи на софтуерното тестване, без познания по програмиране и автоматизирано тестване
– работещи Manual QA специалисти, желаещи да се усъвършенстват в сферата на автоматизираното тестване
– IT специалисти с минимален опит в автоматизираното тестване, желаещи да подобрят уменията си


Нямам предишен опит с програмиране. Това ще бъде ли проблем?

Не. За разлика от нужните познания по софтуерно тестване, не се изискват предварителни познания по програмиране. Обучението започва от най-основните и основополагащи неща, нужни за да се научите да програмирате.

Какво е нужно за да се справя с курса?

Всеки може да се справи с курса, стига да има нужното желание и да полага необходимите усилия. Нужно е отделяне на доста часове за упражнения, четене и писане на код. При едни хора материала се усвоява по-бързо, при други е нужно повече време и усилия, но определено постоянството и последователността в ученето могат да донесат успех на всеки. Много хора свързват програмирането със знания по математика, което е грешно. Това, което има значение е да можете да разсъждавате логически.

Може ли курсът да се съвместява с работа на пълен работен ден?

Да, обученията ни се провеждат вечер (около 18:30 или 19:00 часа) и са посещавани от доста хора, които работят през деня.

Ще ми бъде ли обърнато индивидуално внимание по време на обучението?

Да, това е стилът ни на работа. В обученията ни работим с малки групи от хора, точно за да може всеки да има достъп до преподавателя и при нужда да му бъде обърнато индивидуално внимание, да се обясни и уточни точно това, което е затрудняващо за него самия.

Отдавна не съм студент, а и не съм завършил техническа специалност. Какви са шансовете ми да се развивам тепърва в IT сферата?

В IT сферата единственото, което е от значение са уменията и знанията ви. Има страшно много примери за хора с много успешна и дългогодишна кариера, които не са завършили технически специалности. Разбира се, предимство е, ако идвате от университет с подходяща специалност, но в никакъв случай това не е задължително. Същото важи и за възрастта. Преквалифицирали сме хора от 20 до 40 години, важно е до каква степен човек ще покаже желание да се учи и развива.

Ще започна ли работа в IT сферата след края на курса?

Вероятно е, но няма как да ви обещаем това. Имаме много случаи, при които наши курсисти са успявали да придобият нужните умения и да започнат работа като junior developer-и благодарение на курса ни. Виждали сме и обратните случаи, при които наши курсисти не са полагали необходимите усилия и в крайна сметка са оставали твърде далеч от това да се занимават професионално с програмиране. Всичко зависи от вас! Можем да ви гарантираме, че при добро усвояване на нещата от обучението ще имате реални шансове да си намерите работа в IT сферата.

Няма обявени дати (и дни на провеждане) за нова група. Кога обучението ще стартира отново?

Ако към момента нямаме обявена конкретна дата за нова група (и дни на провеждане на занятията) съвсем скоро ще я обявим. Проверете в раздела ПРЕДСТОЯЩИ ГРУПИ, където понякога описваме месеца, в който е много вероятно да стартираме. Най-лесният начин да стоите информирани е като попълните заявката за записване (или уведомяване за нова група), натискайки бутона ЗАПИШИ СЕ. Ние ще ви уведомим по email и с SMS (препоръчително е да въведете телефон), когато сме наясно с датата на започване. По този начин ще имате достатъчно време за да вземете решение дали да се включите в курса. Друго, което препоръчваме е да следите страницата ни във facebook.

Кой ще е лектор в курса ми?

Ако сме обявили нова група, можете да прочетете информация за лектора в графата ПРЕДСТОЯЩИ ГРУПИ. Ако все още нямаме обявена дата и съответно преподавател, можете да прочетете информация за другите ни лектори за този курс, или да посетите страницата ЛЕКТОРИ. Всичките ни преподаватели разполагат с дългогодишен опит в сферата на софтуерните технологии, като към момента продължават да прилагат професионално знанията си.

Ще ме свържете ли с фирми, където мога да започна стаж или работа след края на курса?

Имаме такава практика от която се възползват добре представилите се курсисти. Имаме доста контакти с IT компании в София и Пловдив, но все пак няма как да ви обещаем, че ще ви препоръчаме на компания, която в дадения момент ще има интересен за нови работни кадри като вас. Със сигурност, ще направим всичко възможно за да ви помогнем и да ви подкрепим в процеса на търсене на първа работа. За съвети и всякакъв вид помощ оставаме на ваше разположение за дълго време след като завършите курса. За допълнително удобство на курсистите ни работим с една от водещите агенции за подбор на IT професионалисти в България – Talent Hunter.

Трябва ли лаптопа, с който ще идвам на занятия да е мощен?

Не. За програмиране не е нужен мощен лаптоп. Всеки един съвременен лаптоп, без да е нужно да е скъп или мощен ще е напълно достатъчен.

След старта на курса ще ми се наложи да пропусна няколко занятия, това проблем ли ще е?

Не е желателно, но понякога се налага на всеки да пропусне някое занятие. Имаме система за електронно обучение Moodle, където се качват всички учебни материали, като презентации, упражнения, код от занятието и домашни. Препоръчително е след пропуснатото занятие всеки курсист да се запознае материала, а при нужда преподавателят в курса ще ви отдели нужното време за да уточните неясните неща и ще ви помогне да наваксате.

Трябва ли да владея английски език и ако да, на какво ниво?

Английският език е най-използваният в IT сферата и е нужен най-вече защото всичкият софтуер с който ще работите е на английски. Ако не разбирате абсолютно нищо на английски трудно ще се справите с курса. Като минимум за добри резултати е достатъчно да разбирате текст, написан на английски и да можете да се оправяте с операционната ви система на компютъра ви на английски език. Т.е. да разбирате технически текст, написан на английски. Не е нужно да говорите добре, или да имате добро произношение. Това са предимства, а и винаги можете да ги развиете като попаднете в подходяща среда.

Можете ли да ми предложите други курсове, с които да продължа развитието си след края на курса?

Да. Най-подходящите курсове за това са „Бази данни“ и „Програмиране с Java“ и „Автоматизирано софтуерно тестване“. За повече информация, разгледайте страниците на курсове, пишете ни на info@softacad.bg или ни потърсете на телефон 0877 731 365.

До кога мога да се запиша?

Окончателното записване става с внасяне на необходимата сума по банков път най-късно ден преди началото на курса. Имайте предвид обаче, че често местата в групата се запълват много преди старта, така че не е добра идея да оставяте заплащането за последния момент. Самото попълване на формата за записване не ви гарантира място в групата. Все пак, ако имате определени затруднения или специфична ситуация относно внасянето на таксата и окончателното записване, потърсете ни по телефон за да обсъдим този въпрос.

Имам въпроси. Как да получа допълнителна информация?

Нашият екип е на ваше разположение на email info@softacad.bg и на телефон 0877 731 365.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

softacademy.bg
Average rating:  
 1 reviews
by Анелине Гювийска on softacademy.bg
Добър лектор

Трудно е да се направи съпоставка, при положение, че нямам опит,но...

Лекторът беше изключителен, доста внимателен (и като порасна искам да приличам на нея 😀 😉 ). Имаше какво да се желае от курса, може би бих предпочела още практически упражнения, но и по този начин систематизирано ми хареса. Времетраенето на курса (3 месеца), ми допадна, тъй като имаше време за практически упражнения и време за разглеждане индивидуално на задачи и изчистване на пропуски. Хареса ми, че беше отделена част специално за програмиране, а след това се преминава към Selenium. Много съм доволна, но и можеше още малко да се добавят упражнения за автоматизация. Давам 5 звезди, защото лекторът наистина ми помогна да систематизирам знанията си и ме неучи как да се справям при проблемни ситуации (което е доста по-важно, от суха материя).

ПП

Тестът, по средата на курса беше наистина страхотен!

Преподаватели

Панайот Солаков

Курсове: Софтуерно тестване

- Мениджър Quality Assurance в Soft Academy
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“

- Мениджър Quality Assurance в Soft Academy
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“

Димитър Радев

Курсове: Автоматизирано софтуерно тестване

- Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- Магистърска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- 6+ години опит в Automation Testing
- 3+ години опит с Еxtract Transfer Load(ETL) с Informatica ETL/Data Integration tool
- Понастоящем Automation Team Leader в Playtech Bulgaria

- Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- Магистърска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
- 6+ години опит в Automation Testing
- 3+ години опит с Еxtract Transfer Load(ETL) с Informatica ETL/Data Integration tool
- Понастоящем Automation Team Leader в Playtech Bulgaria

Анета Петкова

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София
– Магистърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София“
– 5+ години опит като Quality Assurance Specialist, manual & automation
– В момента Senior Automation Engineer в Aviaso

– Бакалавърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София
– Магистърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София“
– 5+ години опит като Quality Assurance Specialist, manual & automation
– В момента Senior Automation Engineer в Aviaso

Как да се запиша за курса?

1 Натиснете бутона ”Информация и записване” по-горе и попълнете формата, въвеждайки email и телефон.
2 Ще получите email с подробна информация и банковата сметка, на която трябва да се преведе половината от таксата за курса.
3 След като получим превода ще ви потвърдим с email, че имате запазено място в групата и ще ви очакваме за началото на курса.

Нашите курсисти

Някои от завършилите ни курсисти започват работа във фирми като:

experian logo    mentormate logo     accedia logo    musala soft logo    sbtech logo    astrea solutions logo
vesko-peichinov

Веско Пейчинов

Java Web Developer, Scale Focus

Веско Пейчинов

Java Web Developer, Scale Focus

Преди да започна обучението по Java, имах почти нулеви познания. Благодарение на преподавателите получих основните знания, с които успях да се преквалифицирам и да започна работа като Junior Java Developer.

inna-ivanova

Инна Иванова

Junior QA Engineer, Playtech Bulgaria

Инна Иванова

Junior QA Engineer, Playtech Bulgaria

Академията и курсът по Софтуерно тестване промениха изцяло професионалния ми път. Тук придобих необходимите умения за да започна работа в IT сферата, за което ще съм ви винаги благодарна. Страхотни сте, продължавайте в същия дух!

atanas nachev

Атанас Начев

PHP програмист, KIO Ltd.

Атанас Начев

PHP програмист, KIO Ltd.

Когато започнах обучението си по PHP в Soft Academy (гр. Пловдив) работех в банковия сектор и благодарение на този курс успях да се преквалифицирам в IT сектора с една стабилна основа в PHP програмирането.

rosen kadiev

Росен Кадиев

QA Engineer, TechHuddle

Росен Кадиев

QA Engineer, TechHuddle

Силно препоръчвам на всеки, който иска да се развива в тази насока! Без да имам никакъв предишен опит, обучението в академията ми даде нужните знания, за да успея да започна работа в IT сферата като QA.