Уеб сайтове с PHP и MySQL

Преподаватели

Пламен Стоев

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– 8+ години опит в разработването на уеб приложения
– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем WEB developer в GRABO MEDIA

– 8+ години опит в разработването на уеб приложения
– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем WEB developer в GRABO MEDIA

Георги Соколов

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към ФМИ на Пловдивския университет
– 14+ години опит като софтуерен разработчик – 8 от тях с PHP/MySQL и свързани с тях технологии
– 9 години опит с преподавателска дейност
– Лектор в конференции през 2007-2008
– В момента съдружник и управител(Head of Development) в Dazines – английска компания за разработка на висококачествени Интернет приложения и сайтове
– Успешно участие в големи Интернет проекти – с над 2 милиона уникални посетителя дневно

– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към ФМИ на Пловдивския университет
– 14+ години опит като софтуерен разработчик – 8 от тях с PHP/MySQL и свързани с тях технологии
– 9 години опит с преподавателска дейност
– Лектор в конференции през 2007-2008
– В момента съдружник и управител(Head of Development) в Dazines – английска компания за разработка на висококачествени Интернет приложения и сайтове
– Успешно участие в големи Интернет проекти – с над 2 милиона уникални посетителя дневно

Галин Денев

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL,Front-end development

– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на ExtJS приложения
– 4+ години опит в управлението на екипи
– 2+ година преподавателски опит
– Участник в множество олимпиади и състезания по информатика
– Понастоящем Senior Team Lead в RewardGateway UK

– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на ExtJS приложения
– 4+ години опит в управлението на екипи
– 2+ година преподавателски опит
– Участник в множество олимпиади и състезания по информатика
– Понастоящем Senior Team Lead в RewardGateway UK

Стефан Атанасов

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Информатика
– Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Бизнес информатика с английски език
– 5+ години опит в разработването на уеб приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 2+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем Team Lead в RewardGateway UK

– Бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Информатика
– Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Бизнес информатика с английски език
– 5+ години опит в разработването на уеб приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 2+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем Team Lead в RewardGateway UK

Цели на курса

Цели се запознаване с всички необходими технологии за създаване на динамичен уеб сайт.

В първата част на курса се изучават подробно HTML, CSS, JavaScript и езикът PHP. Във втората част ще се изучава работа с бази данни, и по-специално с MySQL. PHP основите от първата част ще бъдат допълнени с концепцията за обектно ориентиране на езика. Ще се изучават също така и jQuery, Ajax, както и други съвременни средства за разработка на web приложения. По време на курса ще се разработват курсови проекти, където ще се приложат получените знания.

За кого е предназначен?

Курсът е подходящ за хора, които нямат опит в тази област, както и за тези, които искат да разширят познанията си в някоя от технологиите за web development.
Предишен опит в програмирането и разработката на уеб сайтове би бил предимство, но не е задължителен.

Продължителност на курса

Продължителността на курса е 2 месеца, като материалът ще бъде вместен в 80 астрономически часа – 20 лекции по 4 часа.

Всяка седмица са предвидени занятия в общо 8 астрономически часа (2 пъти по 4 часа).
Те ще са комбинация от лекции и упражнения, за да се постигне практическата насоченост на материала.

Получаване на сертификат

Всеки успешно завършил курса ще получи сертификат от Soft Academy, който е добре разпознаваем в IT компаниите в България.

При въпроси или нужда от информация

потърси ни на email info@softacad.bg или на телефон 0877 731 365.

Учебна програма на курса

Лекция 1 – Въведение в света на Интернет технологиите. Компютърни мрежи
– Представяне на академията и лектора на курса
– История на интернет. Mетоди на комуникация и протоколите в интернет
– Запознаване с HTML. Тагове. Първи стъпки с HTML

Лекция 2 – HTML – езикът на Интернет
– HTML Forms – основни елементи
– Създаване на HTML темплейти
– Създаване на първа страница с HTML

Лекция 3 – CSS
– Какво е CSS. За какво е създаден, как се използва
– CSS basics – Fonts, colors, borders
– Cascading and Positioning – Applying CSS to XHTML elements and CSS positioning

Лекция 4 – Упражнение на HTML и CSS
– Изработка на кратък проект – пресъздаване на сайт с HTML, CSS

Лекция 5 – Упражнение на HTML и CSS
– Интегриране на готови CSS и HTML елементи
– Въведение в Bootstrap. Какво е Grid

Лекция 6 – Въведение в PHP
– Какво е Web сървър. Кратка история на PHP
– Променливите.Типове променливи
– Оператори

Лекция 7 – Принцип „Divide and conquer“. PHP flow control
– Условни конструкции if, if-else, elseif, switch
– Loops – for, foraech, do/while, continue, break

Лекция 8 – Низове и масиви в PHP
– Символни низове (Strings). Работа с низове (Strings)
– Масиви (arrays). Работа с масиви
– Многомерни масиви

Лекция 9 – Упражнение на PHP
– Упражнения върху низове и масиви
– Особености при работата с масиви и символни низове

Лекция 10 – Упражнение на PHP
– Разработка на проект
– Изграждане на front end елементите чрез Bootstrap
– Изграждане на back end частта чрез PHP

Лекция 11 – PHP Files, Cookies, Sessions
– Файлове. Работа с файлове
– Манипулации на файлове

Лекция 12 – PHP Files, Cookies, Sessions
– Какво са бисквитките (cookies) и сесиите
– Работа с бисквитки
– Работа със сесия

Лекция 13 – Функции
– Функция. Аргументи на функция. Връщане на резултат от функция
– Рекурсивни функции

Лекция 14 – Въведение в базите данни
– Видове бази данни. Релационни бази данни (RDBMS and MySQL as RDBMS)
– Създаване и манипулиране на таблици и ключове
– Създаване, промяна и изтриване на записи от таблица
– Structured Query Language (SQL) – Как да извличаме данни с помощта на SQL

Лекция 15 – Бази данни
– Дизайн на бази данни. Нормализация
– Диаграма на таблиците в базата
– Заявки с JOIN

Лекция 16 – Упражнение
– Начало на работа по back end частта на проекта
– Какво е CRUD. Упражнение
– Визуализиране на данните от базата в темлейтите

Лекция 17 – Упражнение
– File Upload. Качване на изображения
– Валидация и записване на изображения

Лекция 18 – Въведение в Обектно-ориентираното програмиране
– Какво е ООП. Основни принципите на ООП
– Какво е class и елементи на class
– Функция __autoload()

Лекция 19 – Front end login, Singleton, File Upload
– Създаване на Login за front end частта на основния проект
– Шаблони за дизайн. Какво е това и защо са ни необходими
– Създаване на class по шаблон Singleton

Лекция 20 – Exceptions. Pagination
– Изключения в PHP. Прихващане и обработка на изключения
– Странициране (Pagination)

Лекция 21 – Още за ООП
– Абстракции и Наследяване

Лекция 22 – Още за ООП
– Създаване на Entities и Collections
– Добавяне на филтри и търсачка към проекта

Лекция 23 – Какво е MVC. Работа по проект
– Какво е MVC
– Интеграция на MVC в проекта

Лекция 24 – Code refactoring. Работа по проект
– Начало на изграждането на front end частта на проекта

Лекция 25 – Упражнение и работа по проект
– Довършване на front end частта на проекта

Лекция 26 – Основи на Javascript
– Променливи и масиви – Number, String, Object, Array, Date, Math
– Flow control – Functions, switch, do/while, for
– Събития (Events) – Как да прихващаме събития
– Document Object Model – манипулации по DOM с помощта на Javascript

Лекция 27 – Основи на jQuery
– Какво е jQuery
– Селектори и начини на селектиране на елементи
– AJAX – jQuery AJAX methods, executing AJAX requests

Лекция 28 – Финал на курса
– Представяне на проектите
– Връчване на сертификати

При въпроси или нужда от информация, потърси ни на email info@softacad.bg или на телефон 0877 731 365.

Повече не планираме да провеждаме този курс. В началото на 2017г. заместихме това обучение с нова, осъвременена версия – курсът „Web програмиране – HTML, CSS и JavaScript„.

Преподавател в предстоящата група:

Здравко Стойнов

Курсове: Програмиране със C# и .NET Framework

– Магистър „Компютърсни системи и технологии“ към ТУ – София, Филиал Пловдив
– 12+ години професионален опит като софтуерен разработчик
– 10+ години опит като C# разработчик
– 5+ години опит в разработката на системи за управление на бизнеса
– 5+ години опит в разработката на Nurse Call системи за болници

– Магистър „Компютърсни системи и технологии“ към ТУ – София, Филиал Пловдив
– 12+ години професионален опит като софтуерен разработчик
– 10+ години опит като C# разработчик
– 5+ години опит в разработката на системи за управление на бизнеса
– 5+ години опит в разработката на Nurse Call системи за болници

Цената на курса в град Пловдив е 660 лв. (с ДДС)

Таксата може да бъде заплатена, както наведнъж преди началото на курса, така и на 2 равни вноски от по 330 лева – първата преди началото на курса, а втората веднага след изтичането на първия месец от обучението.

Плащането на първата вноска (с която реално се записвате за курса) става по банков път. Необходимите данни за да направите превода ще получите чрез email от нас. Втората част от таксата за обученичето може да се заплати и в брой в учебната ни зала.

Внимание: Разделението на две заплащания е направено единствено за удобство на клиента. Със записването си на курса Вие се задължавате да заплатите и останалата част, при навлизането във 2-рия месец от обучението!

Отстъпка от 10%

Ако сте посещавали предишен курс в Soft Academy или в бъдеще посетите такъв, можете да се възползвате от 10% намаление.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

При въпроси или нужда от информация

Потърсете ни на телефон 0877 731 365 или ни пишете на email info@softacad.bg за София и info-plovdiv@softacad.bg за Пловдив.

За всички въпроси, които не са описани тук, нашият екип е на ваше разположение на:
email info@softacad.bg и на телефон 0877 731 365.

Начинаещ съм, без предишен опит. Подходящ ли съм за курса?

Да. Обучението е предвидено за начинаещи. Не се изискват предварителни познания по програмиране. Обучението започва от най-основните и основополагащи неща, нужни за да се научите да програмирате.

Какво е нужно за да се справя с курса?

Всеки може да се справи с курса, стига да има нужното желание и да полага необходимите усилия. Нужно е отделяне на доста часове за упражнения, четене и писане на код. При едни хора материала се усвоява по-бързо, при други е нужно повече време и усилия, но определено постоянството и последователността в ученето могат да донесат успех на всеки. Много хора свързват програмирането със знания по математика, което е грешно. Това, което има значение е да можете да разсъждавате логически.

Може ли курсът да се съвместява с работа на пълен работен ден?

Да, обученията ни се провеждат вечер (около 18:30 или 19:00 часа) и са посещавани от доста хора, които работят през деня.

Ще ми бъде ли обърнато индивидуално внимание по време на обучението?

Да, това е стилът ни на работа. В обученията ни работим с малки групи от хора, точно за да може всеки да има достъп до преподавателя и при нужда да му бъде обърнато индивидуално внимание, да се обясни и уточни точно това, което е затрудняващо за него самия.

Отдавна не съм студент, а и не съм завършил техническа специалност. Какви са шансовете ми да се развивам тепърва в IT сферата?

В IT сферата единственото, което е от значение са уменията и знанията ви. Има страшно много примери за хора с много успешна и дългогодишна кариера, които не са завършили технически специалности. Разбира се, предимство е, ако идвате от университет с подходяща специалност, но в никакъв случай това не е задължително. Същото важи и за възрастта. Преквалифицирали сме хора от 20 до 40 години, важно е до каква степен човек ще покаже желание да се учи и развива.

Ще започна ли работа в IT сферата след края на курса?

Вероятно е, но няма как да ви обещаем това. Имаме много случаи, при които наши курсисти са успявали да придобият нужните умения и да започнат работа като junior developer-и благодарение на курса ни. Виждали сме и обратните случаи, при които наши курсисти не са полагали необходимите усилия и в крайна сметка са оставали твърде далеч от това да се занимават професионално с програмиране. Всичко зависи от вас! Можем да ви гарантираме, че при добро усвояване на нещата от обучението ще имате реални шансове да си намерите работа в IT сферата.

Няма обявени дати (и дни на провеждане) за нова група. Кога обучението ще стартира отново?

Ако към момента нямаме обявена конкретна дата за нова група (и дни на провеждане на занятията) съвсем скоро ще я обявим. Проверете в раздела ПРЕДСТОЯЩИ ГРУПИ, където понякога описваме месеца, в който е много вероятно да стартираме. Най-лесният начин да стоите информирани е като попълните заявката за записване (или уведомяване за нова група), натискайки бутона ЗАПИШИ СЕ. Ние ще ви уведомим по email и с SMS (препоръчително е да въведете телефон), когато сме наясно с датата на започване. По този начин ще имате достатъчно време за да вземете решение дали да се включите в курса. Друго, което препоръчваме е да следите страницата ни във facebook.

Кой ще е лектор в курса ми?

Ако сме обявили нова група, можете да прочетете информация за лектора в графата ПРЕДСТОЯЩИ ГРУПИ. Ако все още нямаме обявена дата и съответно преподавател, можете да прочетете информация за другите ни лектори за този курс, или да посетите страницата ЛЕКТОРИ. Всичките ни преподаватели разполагат с дългогодишен опит в сферата на софтуерните технологии, като към момента продължават да прилагат професионално знанията си.

Ще ме свържете ли с фирми, където мога да започна стаж или работа след края на курса?

Имаме такава практика от която се възползват добре представилите се курсисти. Имаме доста контакти с IT компании в София и Пловдив, но все пак няма как да ви обещаем, че ще ви препоръчаме на компания, която в дадения момент ще има интересен за нови работни кадри като вас. Със сигурност, ще направим всичко възможно за да ви помогнем и да ви подкрепим в процеса на търсене на първа работа. За съвети и всякакъв вид помощ оставаме на ваше разположение за дълго време след като завършите курса. За допълнително удобство на курсистите ни работим с една от водещите агенции за подбор на IT професионалисти в България – Talent Hunter.

Трябва ли лаптопа, с който ще идвам на занятия да е мощен?

Не. За програмиране не е нужен мощен лаптоп. Всеки един съвременен лаптоп, без да е нужно да е скъп или мощен ще е напълно достатъчен.

След старта на курса ще ми се наложи да пропусна няколко занятия, това проблем ли ще е?

Не е желателно, но понякога се налага на всеки да пропусне някое занятие. Имаме система за електронно обучение Moodle, където се качват всички учебни материали, като презентации, упражнения, код от занятието и домашни. Препоръчително е след пропуснатото занятие всеки курсист да се запознае материала, а при нужда преподавателят в курса ще ви отдели нужното време за да уточните неясните неща и ще ви помогне да наваксате.

Трябва ли да владея английски език и ако да, на какво ниво?

Английският език е най-използваният в IT сферата и е нужен най-вече защото всичкият софтуер с който ще работите е на английски. Ако не разбирате абсолютно нищо на английски трудно ще се справите с курса. Като минимум за добри резултати е достатъчно да разбирате текст, написан на английски и да можете да се оправяте с операционната ви система на компютъра ви на английски език. Т.е. да разбирате технически текст, написан на английски. Не е нужно да говорите добре, или да имате добро произношение. Това са предимства, а и винаги можете да ги развиете като попаднете в подходяща среда.

Можете ли да ми предложите други курсове, с които да продължа развитието си след края на курса?

Да. Най-подходящите курсове за това са „Бази данни“ и „Програмиране с Java“ и „Автоматизирано софтуерно тестване“. За повече информация, разгледайте страниците на курсове, пишете ни на info@softacad.bg или ни потърсете на телефон 0877 731 365.

До кога мога да се запиша?

Окончателното записване става с внасяне на необходимата сума по банков път най-късно ден преди началото на курса. Имайте предвид обаче, че често местата в групата се запълват много преди старта, така че не е добра идея да оставяте заплащането за последния момент. Самото попълване на формата за записване не ви гарантира място в групата. Все пак, ако имате определени затруднения или специфична ситуация относно внасянето на таксата и окончателното записване, потърсете ни по телефон за да обсъдим този въпрос.

Имам въпроси. Как да получа допълнителна информация?

Нашият екип е на ваше разположение на email info@softacad.bg и на телефон 0877 731 365.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

softacademy.bg
Average rating:  
 4 reviews
by Галя on softacademy.bg
feedback

Преподавател- Пламен Стоев. Огромни благодарности 🙂

by Георги Добришинов on softacademy.bg
Ценен курс

Много добър курс, с много добър преподавател - Пламен Стоев. Препоръчвам горещо, за всички които тепърва ще започват развитието си в софтуерният бранш!

by Иван Иванов on softacademy.bg
Много полезен курс

Преподаваше ми Пламен Стоев, останах много доволен.

Освен материала получихме много полезни съвети за професионалното развитие.

by Владимир Тодоров on softacademy.bg
Отзив за курса по PHP

Курсът беше доста продължителен, а занятията - дълги и уморителни, но предвид сложността на материята, считам това за нормално, дори редно. Знания в тази сфера не се добиват току-така и резултатите искат жертви.

Трудно е за хора, които работят всеки ден (най-вече заради умората) и е добре човек да може да отдели повече свободно време и за курса, и за домашните, но това е личен проблем и не се отнася до Академията.

Преподавателят (Пламен Стоев) се стараеше много и си личеше, че го прави с любов и желание. Дори когато самият той беше изморен, успяваше по читав начин да обясни материята и да се постарае да не останат неразбрали. Постоянно се интересуваше от мнението ни, кое ни харесва и кое не, подтикваше ни да питаме колкото се може повече, да говорим с него и помежду ни и държеше на личното отношение и комуникацията като цяло.

Имаше добър подход с материята, предвид, че обучаваше предимно напълно начинаещи хора, и се стараеше не да обяснява наизуст, а да възпита начин на мислене като цяло.

Преподаватели

Пламен Стоев

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– 8+ години опит в разработването на уеб приложения
– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем WEB developer в GRABO MEDIA

– 8+ години опит в разработването на уеб приложения
– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем WEB developer в GRABO MEDIA

Георги Соколов

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към ФМИ на Пловдивския университет
– 14+ години опит като софтуерен разработчик – 8 от тях с PHP/MySQL и свързани с тях технологии
– 9 години опит с преподавателска дейност
– Лектор в конференции през 2007-2008
– В момента съдружник и управител(Head of Development) в Dazines – английска компания за разработка на висококачествени Интернет приложения и сайтове
– Успешно участие в големи Интернет проекти – с над 2 милиона уникални посетителя дневно

– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към ФМИ на Пловдивския университет
– 14+ години опит като софтуерен разработчик – 8 от тях с PHP/MySQL и свързани с тях технологии
– 9 години опит с преподавателска дейност
– Лектор в конференции през 2007-2008
– В момента съдружник и управител(Head of Development) в Dazines – английска компания за разработка на висококачествени Интернет приложения и сайтове
– Успешно участие в големи Интернет проекти – с над 2 милиона уникални посетителя дневно

Галин Денев

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL,Front-end development

– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на ExtJS приложения
– 4+ години опит в управлението на екипи
– 2+ година преподавателски опит
– Участник в множество олимпиади и състезания по информатика
– Понастоящем Senior Team Lead в RewardGateway UK

– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на ExtJS приложения
– 4+ години опит в управлението на екипи
– 2+ година преподавателски опит
– Участник в множество олимпиади и състезания по информатика
– Понастоящем Senior Team Lead в RewardGateway UK

Стефан Атанасов

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Информатика
– Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Бизнес информатика с английски език
– 5+ години опит в разработването на уеб приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 2+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем Team Lead в RewardGateway UK

– Бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Информатика
– Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Бизнес информатика с английски език
– 5+ години опит в разработването на уеб приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 2+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем Team Lead в RewardGateway UK

Как да се запиша за курса?

1 Натиснете бутона “Уведоми ме за нова група” по-горе и попълнете формата, въвеждайки име, email и телефон.
2 След като обявим датата за стартиране на новата група, ще получите SMS и email с пълна информация за записването.
3 Реалното записването става след обявяването на групата и заплащане на половината от таксата за курса.

Нашите курсисти

Някои от завършилите ни курсисти започват работа във фирми като:

experian logo    mentormate logo     accedia logo    musala soft logo    sbtech logo    astrea solutions logo
vesko-peichinov

Веско Пейчинов

Java Web Developer, Scale Focus

Веско Пейчинов

Java Web Developer, Scale Focus

Преди да започна обучението по Java, имах почти нулеви познания. Благодарение на преподавателите получих основните знания, с които успях да се преквалифицирам и да започна работа като Junior Java Developer.

inna-ivanova

Инна Иванова

Junior QA Engineer, Playtech Bulgaria

Инна Иванова

Junior QA Engineer, Playtech Bulgaria

Академията и курсът по Софтуерно тестване промениха изцяло професионалния ми път. Тук придобих необходимите умения за да започна работа в IT сферата, за което ще съм ви винаги благодарна. Страхотни сте, продължавайте в същия дух!

atanas nachev

Атанас Начев

PHP програмист, KIO Ltd.

Атанас Начев

PHP програмист, KIO Ltd.

Когато започнах обучението си по PHP в Soft Academy (гр. Пловдив) работех в банковия сектор и благодарение на този курс успях да се преквалифицирам в IT сектора с една стабилна основа в PHP програмирането.

rosen kadiev

Росен Кадиев

QA Engineer, TechHuddle

Росен Кадиев

QA Engineer, TechHuddle

Силно препоръчвам на всеки, който иска да се развива в тази насока! Без да имам никакъв предишен опит, обучението в академията ми даде нужните знания, за да успея да започна работа в IT сферата като QA.