Във видео урок 1 ще ви разкажем какво значи да програмираме. Ще направим и кратко въведение на езика Java.

Изгледайте видеото с продължителност 11 минути! След него сте готови да продължите към още по-интересния урок 2.

Отговорете и на въпросите свързани с видео урока. Ние ще ви изпратим правилните отговори.

С тях по email ще получите и линк към видео урок номер 2. Това ще ви приближи с една стъпка към 3-тия урок, в който ще стартирате (на вашия компютър) първата си програма на Java.

    Въпроси към видео урок 1

    Кои твърдения са вярни? Всеки компютър има устройства за input, output, processing и storageКлавиатурата, hard disk-а и екрана се използват за inputАлгоритъм е поредица от команди, които компютърът изпълняваЕзиците от по-високо ниво са много по-лесно разираеми за хората спрямо тези от ниско нивоОперационната система е нещо, което е препоръчително, но не всеки компютър трябва да има такаваПрограмата е просто поредица от инструкции към компютъра с крайна целJava е съвременен език, с който можем сравнително лесно да се научим да програмирамеМашинният код е разбираем за човека

    Въведете данните ви. По email ще получите отговорите и линк към следващия видео урок

    Soft Academy – Дай старт на своята IT кариера.