Преподаватели

Стефан Георгиев

Курсове: Софтуерно тестване

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

Генчо Керкеняков

Курсове: Софтуерно тестване

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

Йоана Лалова

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ София, филиал Пловдив
– Над 4 години професионален опит в сферата на Quality Assurance
– Понастоящем Senior QA Analyst в MentorMate Bulgaria
– Лектор във вътрешната академия на MentorMate Bulgaria
– Сертифициран Scrum Master - Professional Scrum Master I
– Сертификат за английски език - TOEFL

– Бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ София, филиал Пловдив
– Над 4 години професионален опит в сферата на Quality Assurance
– Понастоящем Senior QA Analyst в MentorMate Bulgaria
– Лектор във вътрешната академия на MentorMate Bulgaria
– Сертифициран Scrum Master - Professional Scrum Master I
– Сертификат за английски език - TOEFL

Петя Славчева

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалаварска степен със специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ от ФМИ на ПУ
– 4+ години опит в тестването на уеб базиран софтуер
– 1+ години опит в automation testing с Codeception
– 3 години опит в тестването на REST Services
– Понастоящем QA във Viscomp
– Опит с Bug Tracking Systems, Test Management Tools, Rest Clients.

– Бакалаварска степен със специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ от ФМИ на ПУ
– 4+ години опит в тестването на уеб базиран софтуер
– 1+ години опит в automation testing с Codeception
– 3 години опит в тестването на REST Services
– Понастоящем QA във Viscomp
– Опит с Bug Tracking Systems, Test Management Tools, Rest Clients.

Онлайн обучение по време на COVID-19 епидемията

Всички курсове в Soft Academy вече се провеждат онлайн чрез платформата zoom.us. Още на втория ден от обявеното „извънредно положение“ (14.03.2020г.) проведохме първите си занятия и системата заработи перфектно! По този начин над 200 наши курсисти в зимните ни групи в София и Пловдив продължиха да провеждат курсовете си успешно. Дистанционно стартираха и всички пролетни групи в Soft Academy.

Част от функционалностите на Zoom са:
– Video и Audio Control за много души
– Share screen функционалности (за лектора и за курсистите)
– Chat система

Цели на курса

Курсът по софтуерно тестване предоставя необходимата теоретична и техническа основа за започване на работа като Junior QA специалист (позицията е позната още и като QA, или софтуерен тестер).

С всяка лекция курсистите затвърждават новия материал, като участват в изграждането на реален софтуерен проект. Научават се да създават и изпълняват тестове, да откриват и описват дефекти, усвояват Agile принципите като част от Scrum екип. В процеса на обучение участниците придобиват практически опит с функционално и нефункционално тестване, докосват се до различни технологии (SQL, REST, XML), работят и с някои от най-разпространените инструменти като Jira, Confluence, TestRail, Selenium, Jmeter и други.

Материалът покрива голяма част от знанията, необходими за успешно сертифициране по ISTQB Foundation level, но по никакъв начин не е обвързан с курса на ISTQB. Темите са базирани на реален практически курс и книга на бившия QA архитект на Paypal Roman Savenkov.

Като допълнение, курсистите ще получат помощ при подготовка на адекватно CV, съвети за това как да си изберат подходяща стартова фирма и какво е правилното поведение по време на интервю за работа. Всеки участник ще получи и сертификат от Soft Academy при успешно завършване на курса.

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за хора с нулеви или минимални познания в сферата на софтуерното тестване. Подходящ е и за хора, които вече работят в IT сферата (тестери, QA или дори програмисти), но желаят да се запознаят с правилния и съвременен начин за работа, от гледна точка на софтуерното тестване.

Видео семинар на тема „ Как да започнем работа като QA? 

Препоръчваме ви да изгледате видеото от нашия семинар, което ще даде отговор на много от въпросите ви. В него екипът ни разказва за професията QA специалист (софтуерен тестер), за курса и за възможностите за започване на работа.

Провеждане на безплатен семинар
Заповядайте на безплатен семинар (в нашата зали или online), за да се запознаете с екипа ни и да отговорим на всички ваши върпоси.
Информация и записване за семинар: https://softacademy.bg/seminar-softuerno-testvane-plovdiv/

Продължителност на курса

Продължителността на курса по софтуерно тестване е 2 месеца, (материалът ще бъде вместен в 60 астрономически часа).
Всяка седмица са предвидени занятия в общо 6 астрономически часа (2 пъти по 3 часа).
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.
В края на курса ще бъде проведен и примерен тест върху материала на целия курс, подходящ за подготовка за сертифициране.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп. Софтуерът, който е необходим за обучението е безплатен и не е необходимо да бъде инсталиран преди началото на курса.

Получаване на сертификат

Всеки успешно завършил курса ще получи сертификат от Soft Academy, който е добре разпознаваем в IT компаниите в България.

Съдействие при започване на работа в IT сферата

Курсистите, които покажат добри резултати по време на курса и контролните ще получат съдействие от наша страна за започване на работа в IT сферата чрез фирми партньори на академията или професионални контакти на хора от екипа ни.

При въпроси или нужда от информация

Потърси ни на email info-plovdiv@softacad.bg или на телефон 0877 731 365.

Учебна програма на курса

1. Какво представлява софтуерното тестване?
– защо тестваме и каква е ролята на тестовия инженер
– основни понятия и принципи при софтуерното тестване
– въведение в процеса на разработка и тестване на софтуера

2. Етапи и модели за разработката на софтуер

– кои са етапите при разработването на един софтуерен продукт
– методологии и модели при разработването на софтуер (Waterfall, Agile и др.)
– въведение в Scrum модела: роли, ритуали, терминология
– практика – тест инженерът като част от Scrum екип

3. Етапи на софтуерното тестване. Анализ на изискванията и тестово планиране
– етапи в процеса на софтуерно тестване
– анализ на изискванията
– създаване на тест план
– техники за предварителна оценка на работата (estimations)
– запознаване и работа със система за менажиране на документи (Confluence)
– практика – анализ на софтуерна спецификация; групова естимация (Planning Poker); Sprint planning

4. Тестови сценарии и случаи
– какво е тестови случай и кои са неговите елементи (test cases)
– съвкупност от тестове (test suites)
– полезни практики при писане, поддръжка и управление на тестови случаи
– работа с тест мениджмънт системи (TestRail)
– практика – създаване на тестови случаи

5. Софтуерни бъгове
– изпълнение на тестове и откриване на проблеми
– анализиране и описване на софтуерни дефекти (bugs)
– системи за управление на дефектите (bug tracking systems)
– статуси на софтуерния дефект
– работа със система за менажиране на софтуерни проекти и проследяване на бъгове (JIRA)
– практика – откриване и описване на дефекти

6. Тестови техники
– класификации на тестовите техники
– динамични техники (black box, white box, experience-based) – примери и приложение
– статични техники на тестване (static analyses, review)

7. Упражнение – тестване на нова функционалност
– запознаване с изискванията
– създаване на тестови сценарии
– изпълнение на тестове
– намиране и описване на дефекти
– проверка на коригираните дефекти (re-testing)

8. Нива и видове тестване
– нива на тестване (unit/component/integration/system/acceptance)
– освновни класификации на видовете тестване
– функционални (functional) видове тестване – примери и специфики
– нефункционални (non-functional) видове тестване – примери и специфики

9. Упражнение – Exploratory Testing. Regression testing
– тестване на нова функционалност използвайки exploratory testing техники
– прилагане на различни подходи за regression testing
– подготовка на тестови отчет (test summary report)
– съвременни практики и примери за автоматизиране процеса на разработка, тестване и доставка на софтуер (Continuous integration / Continuous Delivery)

10. Междинен тест

11. Въведение в бази данни и SQL
– въведение и видове бази данни
– релационни бази данни (RDBMS) – основни понятия и специфики
– синтаксис и части на езика SQL
– основни заявки към базата данни
– сумарни функции, комплексни заявки, манипулация на данните
– практика – работа с MySQL база данни, търсене на информация чрез SQL заявки

12. Уеб услуги (Web services). Тестване на уеб услуги.
– въведение в уеб протоколите (http, https)
– уеб услуги (Web services) – концепция и приложение
– видове уеб услуги (RESTful, SOAP)
– работа с Json и JsonPath
– практика – конструиране на заявки към REST API (Postman)

13. Упражнение – тестване на web services
– изпълнение на тестове за REST API
– автоматизиране на тестове с Postman
– работа с XML и SOAP web services (SoapUI)

14. Въведение в HTML и CSS
– HTML – синтаксис и основни елементи
– CSS – синтаксис и видове селектори
– практика – създаване на уеб страница

15. Автоматизирано тестване със Selenium
– приложение и основни принципи при автоматизираното тестване
– избиране на инструменти за автоматизирано тестване
– първи стъпки със Selenium
– видове локатори; Xpath
– практика – работа със Selenium IDE

16. Упражнение – автоматизирано тестване
– писане и изпълнение на автоматизирани тестове със Selenium IDE

17. Въведение в Performance testing
– въведение в performance testing
– видове тестове за производителност (load, stress, volume, soak)
– основни метрики и анализиране на резултати
– работа с Apache Jmeter
– практика – създаване на load test план (Apache Jmeter)

18. Въведение в Linux
– въведение в операционната система Linux
– Linux дистрибуции
– файлова система
– работа с Bash команди
– потребители и привилегии в Linux

19. Финален тест

20. Как да си намерим работа като тест инженер
– как да създадем добро CV
– какво да очакваме по време на интервю; често задавани въпроси
– полезни съвети при търсенето на работа
– раздаване на сертификати за успешно завършване на курса

Записвания се приемат до изчерпване на местата или до 06.07.2020!
Обикновено, местата в групата се заемат много преди старта на курса. Ако сте решили, че искате да посещавате нашия курс, не изчаквайте последния момент за записването (което става със заплащане на половината такса с банков превод).
Интересът към обучението винаги е много голям.

Безплатен семинар на тема: „Как да започнем работа като QA“
Информация и записване за семинара: https://softacademy.bg/seminar-softuerno-testvane-plovdiv/

Преподаватели в предстоящата група:

Стефан Георгиев

Курсове: Софтуерно тестване

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

Генчо Керкеняков

Курсове: Софтуерно тестване

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

Цената на курса за град Пловдив е 760 лв. (с ДДС)

Таксата може да бъде заплатена, както наведнъж преди началото на курса, така и на 2 равни вноски от по 380 лева – първата преди началото на курса, а втората веднага след изтичането на първия месец от обучението.

Плащането на първата вноска (с която реално се записвате за курса) става по банков път. Необходимите данни за да направите превода ще получите чрез email от нас. Втората част от таксата за обученичето може да се заплати и в брой в учебната ни зала.

Внимание: Разделението на две заплащания е направено единствено за удобство на клиента. Със записването си на курса Вие се задължавате да заплатите и останалата част, при навлизането във 2-рия месец от обучението!

Отстъпка от 10%

При препоръчване на курса на приятел и записване в групата от страна на двамата, всеки от вас ще получи по 80лв. отстъпка. Ако сте посещавали предишен курс в Soft Academy, също можете да се възползвате от 80лв. намаление.

Безплатен ваучер на стойност 114 лв.

При записване на курс, всеки получава и безплатен хостинг на стойност 114 лева, предоставен от партньорите ни ICN.BG. Ваучерът дава право на 12 месеца безплатен хостинг от план „Икономичен“.

При въпроси или нужда от информация

Потърсете ни на телефон 0877 731 365 или ни пишете на email info@softacad.bg за София и info-plovdiv@softacad.bg за Пловдив.

За всички въпроси, които не са описани тук, нашият екип е на ваше разположение на:
email info@softacad.bg и на телефон 0877 731 365.

Начинаещ съм, без предишен опит. Подходящ ли съм за курса по Софтуерно тестване?

Да. Обучението е предвидено за начинаещи. Не се изискват предварителни познания по програмиране. Обучението започва от най-основните и основополагащи неща, нужни за да се научите да програмирате.

Какво е нужно за да се справя с курса?

Всеки може да се справи с курса, стига да има нужното желание и да полага необходимите усилия. Нужно е отделяне на доста часове за упражнения, четене и писане на код. При едни хора материала се усвоява по-бързо, при други е нужно повече време и усилия, но определено постоянството и последователността в ученето могат да донесат успех на всеки. Много хора свързват програмирането със знания по математика, което е грешно. Това, което има значение е да можете да разсъждавате логически.

Може ли курсът да се съвместява с работа на пълен работен ден?

Да, обученията ни се провеждат вечер (около 18:30 или 19:00 часа) и са посещавани от доста хора, които работят през деня.

Ще ми бъде ли обърнато индивидуално внимание по време на обучението?

Да, това е стилът ни на работа. В обученията ни работим с малки групи от хора, точно за да може всеки да има достъп до преподавателя и при нужда да му бъде обърнато индивидуално внимание, да се обясни и уточни точно това, което е затрудняващо за него самия.

Отдавна не съм студент, а и не съм завършил техническа специалност. Какви са шансовете ми да се развивам тепърва в IT сферата?

В IT сферата единственото, което е от значение са уменията и знанията ви. Има страшно много примери за хора с много успешна и дългогодишна кариера, които не са завършили технически специалности. Разбира се, предимство е, ако идвате от университет с подходяща специалност, но в никакъв случай това не е задължително. Същото важи и за възрастта. Преквалифицирали сме хора от 20 до 40 години, важно е до каква степен човек ще покаже желание да се учи и развива.

Ще започна ли работа в IT сферата след края на курса?

Вероятно е, но няма как да ви обещаем това. Имаме много случаи, при които наши курсисти са успявали да придобият нужните умения и да започнат работа като junior developer-и благодарение на курса ни. Виждали сме и обратните случаи, при които наши курсисти не са полагали необходимите усилия и в крайна сметка са оставали твърде далеч от това да се занимават професионално с програмиране. Всичко зависи от вас! Можем да ви гарантираме, че при добро усвояване на нещата от обучението ще имате реални шансове да си намерите работа в IT сферата.

Няма обявени дати (и дни на провеждане) за нова група. Кога обучението ще стартира отново?

Ако към момента нямаме обявена конкретна дата за нова група (и дни на провеждане на занятията) съвсем скоро ще я обявим. Проверете в раздела ПРЕДСТОЯЩИ ГРУПИ, където понякога описваме месеца, в който е много вероятно да стартираме. Най-лесният начин да стоите информирани е като попълните заявката за записване (или уведомяване за нова група), натискайки бутона ЗАПИШИ СЕ. Ние ще ви уведомим по email и с SMS (препоръчително е да въведете телефон), когато сме наясно с датата на започване. По този начин ще имате достатъчно време за да вземете решение дали да се включите в курса. Друго, което препоръчваме е да следите страницата ни във facebook.

Кой ще е лектор в курса ми?

Ако сме обявили нова група, можете да прочетете информация за лектора в графата ПРЕДСТОЯЩИ ГРУПИ. Ако все още нямаме обявена дата и съответно преподавател, можете да прочетете информация за другите ни лектори за този курс, или да посетите страницата ЛЕКТОРИ. Всичките ни преподаватели разполагат с дългогодишен опит в сферата на софтуерните технологии, като към момента продължават да прилагат професионално знанията си.

Ще ме свържете ли с фирми, където мога да започна стаж или работа след края на курса?

Имаме такава практика от която се възползват добре представилите се курсисти. Имаме доста контакти с IT компании в София и Пловдив, но все пак няма как да ви обещаем, че ще ви препоръчаме на компания, която в дадения момент ще има интересен за нови работни кадри като вас. Със сигурност, ще направим всичко възможно за да ви помогнем и да ви подкрепим в процеса на търсене на първа работа. За съвети и всякакъв вид помощ оставаме на ваше разположение за дълго време след като завършите курса. За допълнително удобство на курсистите ни работим с една от водещите агенции за подбор на IT професионалисти в България – Talent Hunter.

Трябва ли лаптопа, с който ще идвам на занятия да е мощен?

Не. За програмиране не е нужен мощен лаптоп. Всеки един съвременен лаптоп, без да е нужно да е скъп или мощен ще е напълно достатъчен.

След старта на курса ще ми се наложи да пропусна няколко занятия, това проблем ли ще е?

Не е желателно, но понякога се налага на всеки да пропусне някое занятие. Имаме система за електронно обучение Moodle, където се качват всички учебни материали, като презентации, упражнения, код от занятието и домашни. Препоръчително е след пропуснатото занятие всеки курсист да се запознае материала, а при нужда преподавателят в курса ще ви отдели нужното време за да уточните неясните неща и ще ви помогне да наваксате.

Трябва ли да владея английски език и ако да, на какво ниво?

Английският език е най-използваният в IT сферата и е нужен най-вече защото всичкият софтуер с който ще работите е на английски. Ако не разбирате абсолютно нищо на английски трудно ще се справите с курса. Като минимум за добри резултати е достатъчно да разбирате текст, написан на английски и да можете да се оправяте с операционната ви система на компютъра ви на английски език. Т.е. да разбирате технически текст, написан на английски. Не е нужно да говорите добре, или да имате добро произношение. Това са предимства, а и винаги можете да ги развиете като попаднете в подходяща среда.

Можете ли да ми предложите други курсове, с които да продължа развитието си след края на курса?

Да. Подходящи курсове за това са „Web програмиране“, „Програмиране със C#“ и „Автоматизирано софтуерно тестване“. За повече информация, разгледайте страниците на курсове, пишете ни на info@softacad.bg или ни потърсете на телефон 0877 731 365.

До кога мога да се запиша?

Окончателното записване става с внасяне на необходимата сума по банков път най-късно ден преди началото на курса. Имайте предвид обаче, че често местата в групата се запълват много преди старта, така че не е добра идея да оставяте заплащането за последния момент. Самото попълване на формата за записване не ви гарантира място в групата. Все пак, ако имате определени затруднения или специфична ситуация относно внасянето на таксата и окончателното записване, потърсете ни по телефон за да обсъдим този въпрос.

Имам въпроси. Как да получа допълнителна информация?

Нашият екип е на ваше разположение на email info@softacad.bg и на телефон 0877 731 365.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

softacademy.bg
Average rating:  
 47 reviews
by Снежана Стоименова on softacademy.bg
Софтуерно тестване със Стефан и Генчо (Пловдив)

Изключително съм благодарна на преподавателите в курса - Стефан Ашкенази и Генчо Керкеняков! И двамата обясняват много добре материала, винаги проявяват старание в работата си и правят всичко възможно, за да може всеки от курсистите да навлезе в материята безпроблемно. На хората, които се колебаят, дали да запишат курса, мога да кажа само едно: Действайте, защото няма да съжалявате!

На Стефан и Генчо, както и на целия екип на Академията, пожелавам здраве и успех в бъдещите им начинания! 🙂

by Румен Йотов on softacademy.bg
Невероятен професионализъм

Страхоте курс. Но основната работа, за това да попиваш и да ти става все по-интересно са лекторите. БЛАГОДАРЯ на Стефан и Генчо за тези 2 месеца, които отделиха да ни научат, как стават нещата.

by Атанас Бойков on softacademy.bg
Курс по Софтуерно Тестване, Пловдив

Записах се за курса без да имам дори и бегла представа за Софтуерното тестване, но с ваша помощ стартира едно ново приключение за мен. Не усетих, кога минаха 2 месеца.Огромни благодарности към Стефан Георгиев и Генчо Керкеняков за знанията и опита, който ни предадохте и най-вече за търпението, с което сте заредени!

За мен беше удоволствие!

by Кристина Манова on softacademy.bg
Софтуерно тестване

Хиляди благодарности на лекторите Стефан и Генчо! Изключителни професионалисти, готови винаги да помогнат. Поднасят лекциите на достъпен език, подплатени с реални примери от живота, което улеснява усвояването на материала. Винаги може да се разчита на тях дори и извън лекцията. За мен беше удоволствие!

by Кристина Манова on softacademy.bg
Софтуерно тестване

Страхотен курс. Лекторите Стефан и Генчо са изключителни професионалисти, винаги готови да помогнат, независимо дали е по време на лекцията или извън нея. Обясняват материала много добре, подплатено с реални примери и така неговото усвояване е по-лесно. Благодарности и на двамата за професионализма и търпението, които проявиха! Беше удоволствие за мен!

by Стефан Тошкое on softacademy.bg
Курс по Софтуерно Тестване

Аз искам да БЛАГОДАРЯ на :

Стефан Георгиев

Генчо Керкеняков

Благодарение на тях научих това което трябва и това което ме интересува. Нямаше въпрос на който да не ми беше отговорено професионално и всичко беше поднесено толкова леко и приятно . Още много позитиви може да се напишат за тях , но не може да се опише мотивацията която изпитваш след всеки урок. Благодаря отново за полагането на стабилните основи в света на информационните технологии!

by Курс QA Пловдив on softacademy.bg
Курс QA Пловдив

Здравейте,

Ето няколко коментара за курса по Software QA с лектор Стефан ГеоргиевЗа самия курс и съдържанието му:

Лекциите са с добре подбран материал и са доста по-разнообразни и полезни сравнени с други подобни курсове. Намирам за особено полезни лекциите от SQL нататък. А на темите за web services може да се одели още време за сметка на по-теоретичната първа част. С две думи - добра програма !Относно организцията:

Удобно мястно за провеждане на лекциите, добре пригодено за целите на обучение.

С една препоръка към организацията: обявявайте не само точната начална дата на занятията, но и точната крайна дата, все пак става ръпрос за времето на хората. Винаги може да се застраховате за извънредни ситуации като сложите някъде една "*", че при необходимост е възможно да има 1-2 допълнителни занятия.Относно лектор Стефан Георгиев:

Страхотен практик! Особено в първата част на лекциите успяваше да ни даде добри примери от своята работа, помагайки ни да разберем в какво всъщност се състои работата на един QA. Беше готов да отговори на всеки въпрос и искрено искаше да е максимално полезен на своите курсисти.

Но за съжаление си личеше, че е претоварен на работа и няма достатъчно време , което се отрази на представянето му като лектор по някоко начина:

- още от самото начало не беше наясно точно кога се провеждат лекциите. Може би липса на комуникация между Soft Ac. и Стефан;

- лекторът предварително обяви, че ще се наложи да отсъства за 2 занятия, което автоматично означаваше удължаване на кърса или намаляване на броя часове. Отново ще спомена, че става въпрос за времето на хората и подобни детайли е добре да се изчисват преди началото на курса с точни начална и крайна дата.

- неколкократно лекторът започваше часа с думите "нямах време да прочета тази лекция, но сега ще я видим" . Докато това не се отразяваше на първата част от лекците, то определено намери отражение във втората част на лекциите. Именно за тези лекции Стефан беше бегло подготвен, не достатъчно добре зпаознат с интерфейса и ползата от приложенията които се разглеждат. Вероятно причини : нямат пряко приложение в ежедневната му работа ; липсата на време. Считам това за сериозен пропуск, тъй като именно познаването на материала от последните лекции ще е сериозно предимство при интервю за работаКато цяло курсът беше добър и полезен. Вероятно вбъдеще ще се възползвам и от други курсове на SoftAcademy 🙂

Надявам се коментарите да помогнат за подобряване качеството на следващите курсове.

by Атанас Пендов on softacademy.bg
Надминати очаквания

За жалост двумесечният курс минава като двучасов филм който поддържа интереса ти до последно, а дори и след това.. И ти се иска да има и следваща серия. Всичко това се дължи основно на главното действащо лице в този филм - Стефан Георгиев (Ашкенази). Ако имаше оскари в софтуерното тестване този човек щеше да обере всички точки! Изключителен професионалист! Живата енциклопедия в софтуерното тестване, умеещ да предаде професионалните си знания на разбираем език по начин, който грабва интереса ти. Истински пример за всеотдаен преподавател, който определно обича това което прави. За мой късмет, както и за късмет на всички останали от моята група, като преподавател се включи и Генчо Керкеняков. Няма да си забравя как Стефан каза "Генчо ще ви каже някои неща за автоматизацията". Тези "някои неща" представляваха голямо количество безценна за нас информация, както теоретично, така и като практически упражнения. Без да е задължен по някакъв начин Генчо ни показа софтуерното тестване от страна на автоматизацията, като обръщаше персонално внимание на всеки, който проявяваше интерес, или в общи линий всеки един от нас. Не бих пропуснал и да кажа, че успяхме да изкараме последните си 2 лекции под формата на онлайн обучение чрез Zoom платформата и нещата се получиха изключително добре отново, както теоретично, така и практически. Перфектно разбирателство във виртуалната класна стая между лекторите и всички нас, които се обучавахме. Благодарности и към двамата за проявения професионализъм, учтивост, търпение, и желание за себераздаване като преподаватели! За мен беше удоволстие!

by Daniela Alipieva on softacademy.bg
Курс по Софтуерно Тестване, Пловдив

Изключително съм доволна от курса и преподавателя ни - Стефан Георгиев. Информацията беше поднесена на много достъпен език, с много реални примери от дългогодишната му практика, така че всеки напълно начинаещ да навлезе в материята и да започне да трупа нужните знания. Изключително позитивен и отзивчив, Стефан винаги беше насреща (и все още е) за въпросите ни, за всякакви препоръки и насоки за в бъдеще. Личи си когато човек харесва това, което прави.

Генчо Керкеняков също беше част от нашата група и не спираше да ни помага през целия курс - той ни даде изключително ценни знания за автоматизираното тестване, в което той е доста опитен.

by Виолета Ташева on softacademy.bg
Курс по Софтуерно Тестване с лектор Йоана Лалова

Курсът е страхотен! Обхваща изключително много материал и обръща внимание на най-важните базови познания нужни за junior специалист.

Йоана е прекасен лектор! Материалът беше предаден по много добър начин (както теоретичната, така и практическата част) като включваше примери от личен житейски опит, което беше страшно полезно за усвояването на информацията.

Обръщаше внимание на всеки един въпрос и ни даваше подробни обяснения, както и се стараеше всичко да бъде разбрано от всеки един от нас.

За мен беше голямо удоволствие и много се радвам че записах този курс и попаднах на мотивиращ, интелигентен и сподобен лектор. Личи си когато всичко се върши с желание и интерес!

Аз също силно препоръчвам!

Page 1 of 5:
«
 
 
1
2
3
4
5
 
»
 

Преподаватели

Стефан Георгиев

Курсове: Софтуерно тестване

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

Генчо Керкеняков

Курсове: Софтуерно тестване

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

- Понастоящем Lead QA Automation Engineer в CodeNest
– 4+ години опит в тестването на yеб-базиран софтуер
- Фокус в изграждането на инфраструктури за автоматизирано тестване за корпоративни клиенти (Siemens , BMW , Publicis Groupe, Pfeizer, DocMorris, Datev)
- Проекти на база на NodeJS, Javascript, Selenium Webdriver, Protractor, Docker
- Опит в continuous integration/delivery environments and methodologies
- 2+ години oпит като Front End Developer

Йоана Лалова

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ София, филиал Пловдив
– Над 4 години професионален опит в сферата на Quality Assurance
– Понастоящем Senior QA Analyst в MentorMate Bulgaria
– Лектор във вътрешната академия на MentorMate Bulgaria
– Сертифициран Scrum Master - Professional Scrum Master I
– Сертификат за английски език - TOEFL

– Бакалавър "Компютърни системи и технологии" в ТУ София, филиал Пловдив
– Над 4 години професионален опит в сферата на Quality Assurance
– Понастоящем Senior QA Analyst в MentorMate Bulgaria
– Лектор във вътрешната академия на MentorMate Bulgaria
– Сертифициран Scrum Master - Professional Scrum Master I
– Сертификат за английски език - TOEFL

Петя Славчева

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалаварска степен със специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ от ФМИ на ПУ
– 4+ години опит в тестването на уеб базиран софтуер
– 1+ години опит в automation testing с Codeception
– 3 години опит в тестването на REST Services
– Понастоящем QA във Viscomp
– Опит с Bug Tracking Systems, Test Management Tools, Rest Clients.

– Бакалаварска степен със специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ от ФМИ на ПУ
– 4+ години опит в тестването на уеб базиран софтуер
– 1+ години опит в automation testing с Codeception
– 3 години опит в тестването на REST Services
– Понастоящем QA във Viscomp
– Опит с Bug Tracking Systems, Test Management Tools, Rest Clients.

Как да се запиша за курса?

1 Натиснете бутона ”Информация и записване” по-горе и попълнете формата, въвеждайки email и телефон.
2 Ще получите email с подробна информация и банковата сметка, на която трябва да се преведе половината от таксата за курса.
3 След като получим превода ще ви потвърдим с email, че имате запазено място в групата и ще ви очакваме за началото на курса.

Нашите курсисти

Някои от завършилите ни курсисти започват работа във фирми като:

experian logo    mentormate logo     accedia logo    musala soft logo    sbtech logo    astrea solutions logo
vesko-peichinov

Веско Пейчинов

Java Web Developer, Scale Focus

Веско Пейчинов

Java Web Developer, Scale Focus

Преди да започна обучението по Java, имах почти нулеви познания. Благодарение на преподавателите получих основните знания, с които успях да се преквалифицирам и да започна работа като Junior Java Developer.

inna-ivanova

Инна Иванова

Junior QA Engineer, Playtech Bulgaria

Инна Иванова

Junior QA Engineer, Playtech Bulgaria

Академията и курсът по Софтуерно тестване промениха изцяло професионалния ми път. Тук придобих необходимите умения за да започна работа в IT сферата, за което ще съм ви винаги благодарна. Страхотни сте, продължавайте в същия дух!

atanas nachev

Атанас Начев

PHP програмист, KIO Ltd.

Атанас Начев

PHP програмист, KIO Ltd.

Когато започнах обучението си по PHP в Soft Academy (гр. Пловдив) работех в банковия сектор и благодарение на този курс успях да се преквалифицирам в IT сектора с една стабилна основа в PHP програмирането.

rosen kadiev

Росен Кадиев

QA Engineer, TechHuddle

Росен Кадиев

QA Engineer, TechHuddle

Силно препоръчвам на всеки, който иска да се развива в тази насока! Без да имам никакъв предишен опит, обучението в академията ми даде нужните знания, за да успея да започна работа в IT сферата като QA.