Soft Academy - Курсове по програмиране

КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

ЗАПОЧНИ СВОЯТА IT КАРИЕРА

Курс по Основи на User еxperience design стартира на 25 януари

Курсът ви въвежда в user experienceосновите на User experience design-a. Ще бъдат представени основните принципи и процеси използвани при създаването на продукти с добра ползваемост чрез фокус върху нуждите на крайния потребител. Курсистите ще придобият практически умения за изпълнението на всеки дискутиран в програмата процес.

Темите, които ще бъдат представени по време на курса, са приложими както за софтуерни приложения, така и за всякакви продукти от ежедневието.

Повече информация за курса тук.

Занятията ще се провеждат всяка сряда от 18:30 часа и всяка неделя от 16:00 часа в учебната ни зала 1.

Login

Register

Create an Account
Create an Account Back to login/register