Отзиви

Отзиви от курсовете по PHP & MySQL


Божидар Димитров

Курсове: Програмиране с Java, Advanced Java Programming, Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL– Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
– 5+ Години опит като софтуерен инженер
– Преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г.
– Преподавател в ТУЕС по C и Python
– Първо място – за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ 2009
– Три награди в международния форум “Computer Space 2009”
– Интереси и сертификати в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

Станислав Георгиев

Курсове: Програмиране с Java– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
– 6+ години опит като софтуерен разработчик, най-вече с технологии свързани с Java.
– Съосновател и управител на SoftAcad
– 3+ години опит с преподавателка дейност
– Автор на курса „Програмиране с Java“ в SoftAcad
– Участвал в семинари и открити уроци на теми, свързани със софтуерни технологии

Божидар Димитров

Курсове: Програмиране с Java, Advanced Java Programming, Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL– Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
– 5+ Години опит като софтуерен инженер
– Преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г.
– Преподавател в ТУЕС по C и Python
– Първо място – за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ 2009
– Три награди в международния форум “Computer Space 2009”
– Интереси и сертификати в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

Станислав Георгиев

Курсове: Програмиране с Java– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
– 6+ години опит като софтуерен разработчик, най-вече с технологии свързани с Java.
– Съосновател и управител на SoftAcad
– 3+ години опит с преподавателка дейност
– Автор на курса „Програмиране с Java“ в SoftAcad
– Участвал в семинари и открити уроци на теми, свързани със софтуерни технологии

Отзиви от курсовете по Java


Божидар Димитров

Курсове: Програмиране с Java, Advanced Java Programming, Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL– Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
– 5+ Години опит като софтуерен инженер
– Преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г.
– Преподавател в ТУЕС по C и Python
– Първо място – за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ 2009
– Три награди в международния форум “Computer Space 2009”
– Интереси и сертификати в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

Станислав Георгиев

Курсове: Програмиране с Java– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
– 6+ години опит като софтуерен разработчик, най-вече с технологии свързани с Java.
– Съосновател и управител на SoftAcad
– 3+ години опит с преподавателка дейност
– Автор на курса „Програмиране с Java“ в SoftAcad
– Участвал в семинари и открити уроци на теми, свързани със софтуерни технологии

Отзиви от курсовете по База данни


Божидар Димитров

Курсове: Програмиране с Java, Advanced Java Programming, Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL– Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
– 5+ Години опит като софтуерен инженер
– Преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г.
– Преподавател в ТУЕС по C и Python
– Първо място – за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ 2009
– Три награди в международния форум “Computer Space 2009”
– Интереси и сертификати в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

Станислав Георгиев

Курсове: Програмиране с Java– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
– 6+ години опит като софтуерен разработчик, най-вече с технологии свързани с Java.
– Съосновател и управител на SoftAcad
– 3+ години опит с преподавателка дейност
– Автор на курса „Програмиране с Java“ в SoftAcad
– Участвал в семинари и открити уроци на теми, свързани със софтуерни технологии

Отзиви от курсовете по C# & .NET Framework


Божидар Димитров

Курсове: Програмиране с Java, Advanced Java Programming, Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL– Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
– 5+ Години опит като софтуерен инженер
– Преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г.
– Преподавател в ТУЕС по C и Python
– Първо място – за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ 2009
– Три награди в международния форум “Computer Space 2009”
– Интереси и сертификати в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

Станислав Георгиев

Курсове: Програмиране с Java– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
– 6+ години опит като софтуерен разработчик, най-вече с технологии свързани с Java.
– Съосновател и управител на SoftAcad
– 3+ години опит с преподавателка дейност
– Автор на курса „Програмиране с Java“ в SoftAcad
– Участвал в семинари и открити уроци на теми, свързани със софтуерни технологии

Login

Register

Create an Account
Create an Account Back to login/register