Лектори

Екипът ни разполага с дългогодишен опит в сферата на софтуерните технологии. Преподавателите ни продължават да прилагат професионално знанията си, което е задължително за да можем да предложим обучения, които да са в крак със съвременните нужди и тенденции в IT индустрията.
В тази страница ви предлагаме кратко описание на всеки член от екипа ни.


Панайот Солаков

Курсове: Софтуерно тестване

– Магистър по специалност „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски“
– Бакалавър по специалност „Публична администрация“, СУ „Св. Климент Охридски“
– 11+ години опит като Quality Assurance Engineer
– 3+ години опит с преподавателска дейност в сферата на Софтуерното тестване
– Понастоящем QA Team Leader в Experian Bulgaria
– Сертфициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“

Калоян Гинчев

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавър – Инженер по Специалност „Комуникационна техника и технологии“, Технически Университет – София
– Педагогическо образование профил Математика, ПУ „Паисий Хилендарски“
– 7+ години в Сферата на Quality Assurance
– 2 години опит в тестването на hardware
– 4 години опит с преподавателска дейност
– Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Понастоящем Senior QA в SB Tech Bulgaria

Велико Великов

Курсове: Програмиране с Java, Програмиране със C# и .NET Framework

– Бакалавър по „Компютърни науки“ към СУ „Св. Климент Охридски“
– Магистър по „Информармационни системи“ към СУ „Св. Климент Охридски“
– 9+ години опит като софтуерен разработчик
– Опит със C++ – разработка на софтуер за iCam systems и embeded systems

– Опит с .NET Framework и Visual Basic – разработка на ERP системи и счетоводен софтуер
– Опит с Java – разработка на плъгини за Eclipse, ERP система за австрийския телеком А1
– Понастощем Главен мениджър в Soft Academy и разработчик в startup за онлайн игра

Станислав Георгиев

Курсове: Web програмиране с HTML, CSS и JavaScript

– Бакалавър по „Информатика“ в Нов Български Университет
– 9+ години професионален опит като front end web developer
– 6+ години професионален опит като PHP back-end developer
– Работа по над 200 уеб проекта
– Създател на UXP CMS – вътрешнофирмен CMS за създаване на уеб приложения и E-commerce
– Управител на Studio UXP

Христо Николов

Курсове: Бази данни

– Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
– 17+ години опит в IT сектора
– 8+ години като Анализатор включително Big Data
– 7+ години опит в релациони бази данни и роли като DWH девелопър
– 4+ години опит като преподавател

Атанас Георгиев

Курсове: Софтуерно тестване

– Магистърска степен по „Комуникационна Техника и Технологии” към ТУ „София”
– 11+ години професионален опит като Quality Assurance Engineer
– 8+ години професионален опит в автоматизираното тестване
– Работил като QA инженер за Microsoft и Telerik
– Настояща позиция Senior Automation Engineer в Dynamo Software
– Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“, “Certified Mobile Appliation Tester – Foundation Level”
– Kendo UI сертифициран разработчик
– защитил CCNA сертификат към Cisco Academy

Здравко Стойнов

Курсове: Програмиране със C# и .NET Framework

– Магистър „Компютърсни системи и технологии“ към ТУ – София, Филиал Пловдив
– 12+ години професионален опит като софтуерен разработчик
– 10+ години опит като C# разработчик
– 5+ години опит в разработката на системи за управление на бизнеса
– 5+ години опит в разработката на Nurse Call системи за болници

Николай Ангелов

Курсове: Web програмиране с HTML, CSS и JS (Пловдив)

– 7+ годишен опит в проектиране и изграждане на уеб приложения
– 4+ години професионален опит като UI/UX Web Designer и Front-end Developer
– 3+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– Понастоящем WEB developer в GRABO MEDIA

stefan_georgiev

Стефан Георгиев

Курсове: Софтуерно тестване (Пловдив)

– 18 години опит със софтуерно, хардуерно тестване и автоматизирано тестване
– Понастоящем QA Team Leader в EffortelTechnologies
– Завършил с почести технически колеж в Пловдив
– Магистър по Електроника в Технически университет в Пловдив
– Опит с C, C#, Perl, Java.

Петя Славчева

Курсове: Софтуерно тестване (Пловдив)

– Бакалаварска степен със специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ от ФМИ на ПУ
– 4+ години опит в тестването на уеб базиран софтуер
– 1+ години опит в automation testing с Codeception
– 3 години опит в тестването на REST Services
– Понастоящем QA във Viscomp
– Опит с Bug Tracking Systems, Test Management Tools, Rest Clients.

Делян Пеев

Курсове: Програмиране с Java

– 4+ години професионален опит с Java/Oracle и различни JS Frameworks (Angular, React)
– 4+ години професионален опит с PHP/MySQL/JavaScript.
– 6+ години опит в разработката на PHP/MySQL/JavaScript сайтове предимно в eCommerce средите (OpenCart, Magento).
– Понастоящем Full-stack софтуерен инженер в Paysafe (former Skrill, Moneybookers)
– ТУ София – специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“.

Красимир Стаменов

Курсове: Web програмиране с HTML, CSS и JavaScript

– Бакалавърска степен по „Маркетинг“ – специализация“Online Маркетинг“ – МТМ гр.София
– Магистърска степен по „Междонароден международен бизнес и мениджмънт“ – „Стопанска Академия Д.А. Ценов“
– 7+ години професионален опит в разработването на уеб сайтове
– 5+ години професионален опит в разработка на Front-End
– Понастоящем Front End Developer в SBTech

Любомир Славилов

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалавър по специалност „Инженерна Физика – Квантова електроника и лазерна техника“ в СУ „Св. Климент Охридски“
– 11+ професионален опит като софтуерен разработчик. В момента Senior PHP developer в Imperia Online
– Професионален опит като Bussines Analyst и Project Manager
– Участвал в множество конференции и семинари на тема web, web development и web marketing
– Собственик на web компанията Noway Media
– Сертификати за Usability Testing, UX, Adaptive Path design

Станислав Георгиев

Курсове: Програмиране с Java

– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към Факултета по Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
– 6+ години опит като софтуерен разработчик, най-вече с технологии свързани с Java.
– Съосновател и управител на Soft Academy
– 3+ години опит с преподавателка дейност
– Автор на курса „Програмиране с Java“ в Soft Academy
– Участвал в семинари и открити уроци на теми, свързани със софтуерни технологии

Пламен Стоев

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– 8+ години опит в разработването на уеб приложения
– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем WEB developer в GRABO MEDIA

Димитър Стефанов

Курсове: Бази данни

– Магистър по одит на нефинансовите предприятия
– Повече от 7+ години опит в работа с SQL
– 7+ години опит в работа с data managing and manipulation processes
– 5+ години опит в работа с ETL tools
– 5+ години опит в работа с MS BI Stack
– 2+ години опит във воденето на обучения и презентации за работа с бази данни.
– Участие в международни проекти свързани с набиране на данни за вирусни заболявания.
– По настоящем ETL/BI Developer в Adastra Bulgaria

Боян Пейчев

Курсове: Основи на Linux системната администрация

– Бакалавърска степен по специалност „Бизнес информатика“ в УНСС
– 9+ години опит като софтуерен разработчик
– Lead Developer в XS Software
– 8+ години опит в разработката и проектирането на cloud и хостинг решения
– 5+ година опит в проектирането на системи за управление на бизнеса
– Основател на ClouDNS и създател на система за управление и синхронизация на сървъри по цял свят

Стефан Атанасов

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Информатика
– Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Бизнес информатика с английски език
– 5+ години опит в разработването на уеб приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 2+ професионален опит в разработката на Front-End
– Понастоящем Team Lead в RewardGateway UK

Димитър Димитров

Курсове: Основи на Linux системната администрация

– Следващ бакалавърска програма Приложна Математика към ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски“
– 7+ години опит като Системен Администратор. Работодатели: Hewlett-Packard Bulgaria, Interoute
– 4+ години опит в разработката на автоматизации за среди изградени на основата на Linux OS
– Сертификации: Red Hat Certified System Administrator, Red Hat Certified Engineer
– Допълнителни Курсове: HP-UX Administration For Experienced Administrators, HP-UX Performance and

Хюсеин Тюркмен

Курсове: Софтуерно тестване

– 9+ години професионален опит като Quality Assurance Engineer
– 7+ години професионален опит в автоматизирано тестване
– 5+ години професионален опит като Database Developer
– Бакалавър по специалност „Бизнес информатика“ в УНСС
– Магистър по специалност „Икономика на търговията“ в УНСС
– Работил по проекти за: Мобилтел ЕАД, Bourne Leisure Ltd , Reader’s Digest, Learndirect и други
– Работил като QA Lead в LearnDirect ltd (TechHuddle)
– Настояща позиция Senior Automation Engineer в Netage solutions
– Сертифициран по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– Допълнителни курсове – Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I
– Съавтор на статия на тема Data Quality за конференция ISTA

Николай Томитов

Курсове: Програмиране с Java, Бази данни, Advanced Java Programming

  • – Бакалавърска степен по „Компютърни науки“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
  • – 9+ години професионален опит в софтуерната разработка
  • – Съосновател и управител на Soft Academy
  • – 6+ години опит с преподавателска дейност
  • – Сертифициран за „Oracle Certified Java Programmer (OCPJP)“, „Oracle Certified Database Administrator Associate (OCA DBA)“, „Certified Scrum Master (CSM)“, „IBM Certified Solution Developer – Wepsphere Portal V6″
  • – Лауреат от националната олимпиада по информатика през 2006 година
  • – Второ място на състезание по информатика на зимните ученически състезания през 2005 година
  • – Преподавател в академиите на MentorMate(в курса по iOS) и Imperia Online (в обученията по PHP/MySQL и Java/Android)
  • – Организатор и лектор на семинар за документно-ориентирани бази данни, провел се във ФМИ при СУ през януари 2012г.
  • – Гост-лектор в курса на Telerik Academy „Разработка на софтуер в cloud среда“

Михаил Йорданов

Курсове: Програмиране с Java

– Бакалавър по „Компютърни науки“ в СУ Климент Охридски
– Магистър по „Софтуерни технологии“ в СУ Климент Охридски
– 8+ години опит в разработката на софтуер
– Понастоящем Senior Software Engineer в Questers (WilliamHill)
– Преподавателски опит във Факултета по математика и информатика в СУ „Климент Охридски“

Деян Жеков

Курсове: Програмиране с Java, Бази данни

– Бакалавърска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ от Технически Университет Варна
– Магистър в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – специалност Технологично Предприемачество и Иновации в Информационните Технологии
– 8+ години професионален опит като софтуерен разработчик
– 7+ години професионален опит при разработка на софтуер с Oracle бази от данни – дизайн, разработка и имплементация използвайки SQL и PL/SQL
– Участия в редица локални и международни софтуерни проекти в областта на застрахователния софтуер
– Oracle Certified Associate (OCA) Java 7 SE Programmer
– Oracle Certified Professional (OCP) Java 7 SE Programmer

Мирослав Миронов

Курсове: Програмиране с Java, Разработка на мобилни приложения с Android

– Бакалавър по Информатика към СУ „Св. Климент Охридски“
– Над 6 години опит като преподавател по програмиране
– Над 7 години опит като софтуерен инженер, 6 от които като разработчик на Android приложения и Java модули
– Специалист в проектирането и имплементирането на потребителски приложения в областта на финансите
-Научни и преподавателски интереси във функционалното програмиране и структурите от данни

Анета Петкова

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София
– Магистърска степен по специалнст „Компютърни Системи и Технологии“, ТУ-София“
– 5+ години опит като Quality Assurance Specialist, manual & automation
– В момента Senior Automation Engineer в Aviaso

Мирослава Господинова

Курсове: Софтуерно тестване

– Бакалавър по Информатика към СУ „Св. Климент Охридски“
– Магистър по Управление на проекти по информационни технологии към НБУ
– 8+ години професионален опит като Quality Assurance Engineer
– Понастоящем Senior QA в OrderDynamics
– Сертфицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“ и „ISTQB Certified Tester – Advanced Level – Test Analyst“

Данаил Алексиев

Курсове: Бази данни, Advanced Java Programming, Разработка на мобилни приложения с Android

– Магистър инженер, специалност „Компютърни системи и технологии“ в ТУ – София
– 9+ професионален опит като програмист. В момента Android Development Team Lead в Imperia Online
– 7+ преподавателски опит
– Съавтор на книгата „Въведение в програмирането с Java“
– Лектор в безплатен курс по Java EE в ТУ-София
– Преподавател във вътрешно фирмени обучения за служителите в Imperia Online
– Лектор на семинар за документно-ориентирани бази данни, провел се във ФМИ при СУ през януари 2012г.
– Участник в национален кръг на олимпиади по физика и чужди езици

Александър Виденов

Курсове: Web design и Front-End Development

– Бакалавър по „Бизнес и финанси“, бакалавър по „Бизнес администрация“ в Нов Български Университет.
– 10+ години професионален опит като front end web developer
– 8+ години професионален опит като уеб дизайнер
– 2+ години опит като backend developer
– В момента Front end web developer в eMerchantPay

Георги Соколов

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалавърска степен по специалност „Информатика“ към ФМИ на Пловдивския университет
– 14+ години опит като софтуерен разработчик – 8 от тях с PHP/MySQL и свързани с тях технологии
– 9 години опит с преподавателска дейност
– Лектор в конференции през 2007-2008
– В момента съдружник и управител(Head of Development) в Dazines – английска компания за разработка на висококачествени Интернет приложения и сайтове
– Успешно участие в големи Интернет проекти – с над 2 милиона уникални посетителя дневно

Тодор Кисов

Курсове: Бази данни

– Магистърска степен по „Автоматика“ към ТУ София, специализация „Системи и управление“
– 20+ години професионален опит в софтуерната разработка. В момента Senior Technical Architect в Experian
– 20+ години професионал опит в разработването, проектирането и архитектурата на база данни, в това число Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL и др.
– 15+ години професионал опит в Datawarehousing, Business Intelligence and Data Mining
– 10+ години опит с преподавателска дейност
– Сертифициран за „Oracle Certified Professional (OCP)“, „Microsoft Certified Professional (MCP)“
– Бивш хонорован преподавател по Datawarehousing във ФМИ при СУ

Димо Хубенов

Курсове: Програмиране с Java

– Бакалавърска степен със специалност „Софтуерно инженерство“ от ФМИ на СУ
– Изучава магистърска програма „Разпределени системи и мобилни технологии“ във ФМИ на СУ
– 6+ години като професионален разработчик на софтуер, изцяло с Java-базирани технологии
– 6+ години опит с релационни бази данни
– 2+ години опит в управлението на екипи

Христо Митев

Курсове: Програмиране със C# и .NET Framework

– Магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Софтуерни технологии
– 8+ години професионален опит със C# и.NET
– 12+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения и интеграции.
– 5+ години професионален опит в разработването на ExtJS приложения

Божидар Димитров

Курсове: Програмиране с Java, Advanced Java Programming, Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалаварска степен със специалност „Компютърни Системи и Технологии“ към ТУ София
– 6+ Години опит като софтуерен инженер
– Преподавател в академията TalentBoost на VMware в периода 2013 – 2015г.
– Преподавател в ТУЕС по C и Python
– Първо място – за най-добър програмист в „Панорама на Българското образование“ 2009
– Три награди в международния форум “Computer Space 2009”
– Интереси и сертификати в областта на Квантовото програмиране и Изкуствения интелект.

Никола Богданов

– Докторант „Електронен бизнес и електронно управление“ към Математика и Информатика на СУ „Св. Климент Охридски“
– 3+ години опит като Agile coach
– 8+ години Agile software development
– 4+ години опит като лектор и преподавател
– Senior Scrum master във Fourth Bulgaria
– Проекти с HP, SAP, VM Ware, Musala Soft, Cisco Systems, IBM и др.

Банко Стоянов

Курсове: WordPress и изграждане на онлайн бизнес

– Бакалавър “Бизнес администрация” към International Business School
– 13+ години професионален опит в разработката на уеб проекти
– 12+ години опит с affiliate marketing, drop shipping и медийна реклама
– 7+ години професионален опит с различни CMS системи
– Лектор в множество конференции и семинари
– Съосновател и собственик на най-големия форум за бизнес и онлайн маркетинг в България (www.predpriemach.com)

Николай Минчев

Курсове: Разработка на уеб сайтове с PHP и MySQL

– Бакалавър по Компютърни науки и Математика в Американския университет в България
– 9+ години професионален опит като софтуерен разработчик
– 5+ години опит като преподавател
– Сертифициран по „Oracle Application Development Framework 11g Certified Implementation Specialist“, „Oracle Application Development Framework 11g PreSales and Sales Consultant“
– Награда за високи постижения по компютърни науки от Американския университет в България
– 3 място от Telerik Programming Competition 2008
– Състезател по физика с множество награди и медали от държавни олимпиади

Галин Денев

Курсове: Разрабoтка на уеб сайтове с PHP и MySQL, Front-end development

– 6+ години професионален опит в разработването на PHP/MySQL приложения
– 4+ години професионален опит в разработването на ExtJS приложения
– 4+ години опит в управлението на екипи
– 2+ година преподавателски опит
– Участник в множество олимпиади и състезания по информатика
– Понастоящем Senior Team Lead в RewardGateway UK

Мартин Маринов

Курсове: Photoshop и принципи в дизайна, Основи на User Experience Design

– Завършил 3 годишен курс (Academic Professional Degree) по “Мултимедиен дизайн и комуникации” в Бизнес академия, Орхус, Дания
– Бакалавърска степен по „Създаване и развитие на дигитални концепции“ със специалност – дизайн и “usability“ от Университет по дизайн и технологии, Копенхаген, Дания
– 5+ години професионален опит като графичен и уеб дизайнер в Дания, Испания и България
– Първо място в състезание по “Experience economy” в Бизнес академия – Орхус, Дания, с проект, който успешно създаде голяма доза емпатия в потребителите си към хората с проблеми със зрението и техните затруднения в навигирането по улиците на градовете
– Опит в дизайн на дигитални решения за фирми като Suzuki и Lego
– Опит в дизайна на софтуерни решения за едни от най-големите медийни сайтове в България и Дания
– Съосновател на две startup компании (EWM Interactive и You Know Tennis)
– Автор на курса „Photoshop и принципи в дизайна“ в Soft Academy

Ралица Добрева

Курсове: Софтуерно тестване

– Магистър по специалност „Управление на проекти“ в НБУ
– 9+ години професионален опит като Quality Assurance Engineer
– 1 година опит в ръчно тестване
– 8+ години опит в SAP Labs., свързан с автоматично и ръчно тестване, администриране на тестови системи, разработка и поддръжка на софтуер
– Сертифицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“
– 1+ година преподавателски опит
– ментор на лятна практика на студенти от ТУ

Стефан Иванов

Курсове: Основи на User Experience Design

– Бакалавър „Компютърни системи и технологии“ ТУ София
– Магистър „HCI and UX Design“ RWTH, Ахен, Германия
– 10+ години опит в IT и дигиталната индустрия
– 6+ години опит в сферата на User Experience Design
– Старши архитект на потребителски преживявания в Infragistics
– С професионален опит в академични проекти, малки и големи софтуерни компании, както и в развитието на собствен стартъп
– Лектор в множество регионални и международни конференции по различни аспекти на UX
– Автор на курса Основи на User Experience Design в Soft Academy и много други UX обучения
– Организатор на UXify като част от екипа на Infragistics
– Работил по множество проекти към The Media Computing Group, Ахен, Германия

Login

Register

Create an Account
Create an Account Back to login/register